Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Kierowców i przewoźników operujących samochodami o DMC do 3,5 tony nurtuje pytanie, czy dotyczą ich ograniczenia kabotażowe w Niemczech. Z odpowiedzi jakiej udzielił BAG wynika, że tak, a co więcej, transport busami może podlegać kontrolom.

Zgodnie z nieoficjalną odpowiedzią na zadane pytanie Federalny Urząd ds. Transportu Towarów (BAG – Bundesamt für Güterverkehr) odpowiada:

Przewozy busami do 3,5 tony są co prawda zwolnione z posiadania pozwolenia w tym licencji transportowej, jednakże nie wyklucza to stosowania się tych pojazdów do ograniczeń kabotażowych wewnątrz Niemiec zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1072/2009 z 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

BAG przesyła również krótki komentarz do art. 8 wspomnianego rozporządzenia:

Fragment rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Oznacza to, że kontrole kabotażowe prawdopodobnie będą dotyczyć także przewoźników wykonujących transport busami do 3,5 tony, mimo że rozporządzenie nie wskazuje wprost, że takie pojazdy są objęte tymi przepisami.

Zasady kabotażu

Przypomnijmy zasady kabotażu zgodnie z rozporządzeniem 1072/2009:

1. Trzy przewozy w ciągu 7 dni, liczonych od daty rozładunku towaru dostarczonego do kraju zgodnie z listem CMR, do ostatniego rozładunku towaru przewożonego w ramach przewozu kabotażowego,

2. Jeden przewóz w ciągu 3 dni liczonych od daty wjazdu do kraju bez ładunku, do rozładunku towaru przewożonego w ramach przewozu kabotażowego.

Z rozporządzenia wynika jeszcze, że za przewóz uznaje się jedną przesyłkę przewożoną na jednym liście przewozowym. Zatem w sytuacji, w której w czasie jednego fizycznego przejazdu przewoźnik przewozi dwie przesyłki do dwóch odbiorców i na dwóch listach przewozowych, taki przejazd będzie traktowany jako dwa przewozy, a nie jeden. Dodatkowo rozporządzenie nakłada obowiązek posiadania przez kierowcę dokumentów potwierdzających przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz każdy kolejny wykonany przewóz kabotażowy. Jest to surowo przestrzegane i kontrolowane.

BAG przypomina również, że dla wszystkich busów o DMC powyżej 2,8 t. konieczne jest prowadzenie tzw. tachobucha (książki czasu pracy kierowcy), który to kierowca powinien mieć przy sobie podczas kontroli.

Tachobuch można pobrać ze strony internetowej BAG.

Foto: Bartosz Wawryszuk

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu