Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Francuski rząd wprowadził przepisy regulujące kwestie przemieszczania się i wykonywania transportów na terytorium Francji. Przepisy te dotyczą też wykonywania usług transportowych przewozu towarów i mają również zastosowanie do polskich przewoźników.

W ramach rządowego zarządzenia z 19 marca 2020 r. uzupełniono wcześniejszy dekret z 14 marca 2020 r. (JORF n°0069 du 20 mars 2020, texte n° 19), o kwestie dotyczące walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 oraz dotyczące specyfiki łańcucha transportowego i logistycznego.

Rząd francuski wymaga aktualnie od firm transportowych, aby zadbały o:

wyposażenie pojazdu (w pojeździe powinny być dostępny dla kierowcy odpowiedni zapas mydła lub środka antybakteryjnego w żelu),

– jeśli pojazd spełnia wymagania dotyczące wyposażenia (powyżej), to nie można zabronić kierowcy wjazdu do punktu załadunku lub rozładunku oraz dostępu do wody w tych miejscach,

– realizację dostawy w miejscu wskazanym przez nadawcę towaru (wpisanym do treści listu przewozowego),

– “bezdotykowe” dostarczenie towaru i podpisanie listu przewozowego.

Zgłoszenie widocznej wady możliwe elektronicznie

Jeśli chodzi o ostatnią z wyżej wymienionych kwestii, to francuski rząd zaleca, by w przypadku dostaw paczek do domostw, kierowcy po wcześniejszym umówieniu się z adresatem, zostawiali je przed drzwiami. Co więcej, w aktualnym stanie prawnym odbiorca nie może żądać od przewoźnika pokwitowania odbioru przesyłki. 

Z prawnego punktu widzenia, istotna zmiana zaszła w zakresie składania zastrzeżeń dotyczących stanu towaru. Jak wiadomo, jest to zagadnienie bardzo istotne z punktu widzenia profesjonalnego transportu towarów. Zgodnie z przepisami Konwencji CMR zastrzeżenie dotyczące widocznej wady towaru powinno być najpóźniej w dniu dostawy, natomiast zastrzeżenia dotyczące ukrytych wad towaru powinny być zgłoszone w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni od dnia dostawy (nie licząc świąt i niedziel).

Aktualnie we Francji wprowadzono modyfikację tej zasady – reklamację dotyczącą stanu towaru można wnieść elektronicznie do południa następnego dnia po dostawie towaru, o ile umowa nie określa tego w inny sposób.

Trudno jest na tym etapie stwierdzić, czy ta regulacja ma zastosowanie wyłącznie do przewozów wewnętrznych będących dla polskich przewoźników transportami kabotażowymi, czy też do wszelkich innych usług transportowych, w tym międzynarodowych dostaw towarów.

Przepisy weszły w życie w dniu ich publikacji we francuskim dzienniku ustaw, tj. 20 marca 2020 r. Pełny tekst zarządzenia jest dostępny na francuskiej stronie rządowej.

Fot. Pixabay/Ingrainsocialmedia

-
+

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu