Polski

Niemieccy pracodawcy biorą sprawy w swoje ręce. Stworzyli plan walki z brakiem kierowców

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Niemieccy pracodawcy biorą sprawy w swoje ręce. Stworzyli plan walki z brakiem kierowców

Niemieccy przedsiębiorcy z różnych sektorów stworzyli sojusz na rzecz walki z brakiem kierowców. Chcą zapobiec kryzysowi zaopatrzenia i zmobilizować do działania rząd.

Drogowy transport towarowy w Niemczech cierpi na stale pogłębiający się niedobór wykwalifikowanych kierowców. W rezultacie wyraźnie widoczne są wąskie gardła w sektorze logistyki, które zagrażają bezpieczeństwu dostaw dla przemysłu, handlu, a tym samym mogą negatywnie wpłynąć na ogólny rozwój gospodarczy.

Istotne jest to, że czternaście organizacji przedsiębiorców z różnych branż postanowiło podjąć wspólne kroki, by rozwiązać problem  braku kadry w transporcie, który jak wiadomo jest kluczowy dla niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Organizacje stworzyły sojusz, a w jego ramach 5-punktowy wstępny plan, który ujmuje  kluczowe obszary działań (grupa chce jak najszybciej je skonkretyzować i wdrożyć). Stowarzyszenia wzywają w nim do wspólnych wysiłków przedstawicieli polityki, biznesu i społeczeństwa. Udział w inicjatywie mają wziąć również wszystkie właściwe ministerstwa.

Plan został już przekazany ministrowi transportu Andreasowi Scheuerowi.  

Przewiduje on działania w następujących zakresach:

– większe uznanie i wzrost atrakcyjności zawodu kierowcy,

– poprawa kształcenia i kwalifikacji,

– kampania wizerunkowa,

– poprawa infrastruktury,

– kompleksowa strategia digitalizacji.

Brak kierowców w Niemczech

Według statystyk Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego około miliona wyszkolonych kierowców ciężarówek ma 45 lat lub więcej. Niemieccy truckerzy przechodzą na emeryturę średnio w wieku 60 lat. Z tego względu każdego roku ok. 67 tys. kierowców odchodzi z zawodu ze względu na wiek. Nowych pracowników nie przybywa niestety w podobnym tempie. W zeszłym roku branżę zasiliło niespełna 27 tys. Oznacza to, że z roku na rok liczba wakatów w niemieckiej branży powiększa się o nawet 40 tys.

Większe uznanie i wzrost atrakcyjności zawodu kierowcy

Według członków sojuszu zawód kierowcy musi stać się atrakcyjniejszy. Tu zwracają oni uwagę, na szacunek, jaki należy się truckerom i lepsze traktowanie na rampach przy załadunku i rozładunku. Ponadto, oprócz godziwego wynagrodzenia, komfortowych i bezpiecznych warunków pracy, kierowcom trzeba umożliwić godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Poprawa kształcenia i kwalifikacji

Ten punkt planu zakłada m.in. ułatwienie procedury weryfikacji uprawnień do prowadzenia pojazdów ciężarowych osób pochodzących spoza Unii Europejskiej. Dodatkowo, według sojuszu należy położyć większy nacisk na dofinansowanie praw jazdy dla osób wchodzących na rynek pracy za pośrednictwem talonów edukacyjnych i zachęt podatkowych.

Kampania wizerunkowa

W opinii organizacji niemieckich pracodawców, dla poprawy wizerunku kierowców i zachęcenia młodych ludzi do pracy w tym zawodzie konieczna jest szeroko zakrojona kampania realizowana przy wsparciu rządu. Istotne znaczenie będzie tu miała postępująca cyfryzacja i automatyzacja, które zmieniają wymagania wobec przyszłych pracowników i oferują ogromne możliwości a także podnoszą atrakcyjność zawodu.

Poprawa infrastruktury

Stan niemieckiej infrastruktury znacznie przyczynił się do spadku atrakcyjności zawodu kierowcy. Kondycja dróg, parkingów i cyfrowej infrastruktury wymaga pilnej optymalizacji. Należy poprawić stan dróg, płynność ruchu i przede wszystkim usprawnić zarządzanie robotami drogowymi. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, które są konieczne ze względów bezpieczeństwa drogowego i niezawodności łańcuchów dostaw.

Kompleksowa digitalizacja

Procesy w sektorze transportu i logistyki powinny być “połączone”, inteligentne i bardziej wydajne. Warunkiem tego jest ogólnokrajowy rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwia gospodarce m.in. korzystanie z bardziej dynamicznych informacji i systemów kontroli. Ponadto należy usprawnić współpracę między przemysłowym “know how” a specjalistyczną wiedzą z zakresu logistyki przy wsparciu wszystkich zainteresowanych stron. Kompleksowa cyfryzacja może zmniejszyć biurokratyczne przeszkody i przyspieszyć kontrole urzędnicze. Według sojuszu, inteligentny tachograf, podobnie jak elektroniczny list przewozowy (e-CMR), powinien jak najszybciej obowiązywać w całej Europie.

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze