Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Operatorzy logistyczni nieźle zaczęli ten rok. Podsumowanie pierwszego kwartału wypada bardzo obiecująco. Spore przyrosty notują m.in. PKP Cargo, OT Logistics i MLP Group. Na czym zyskali najwięcej?

O ponad jedną dziesiątą wzrosły w I kwartale br. przychody ze sprzedaży PKP Cargo, największego w Polsce i drugiego w Unii Europejskiej operatora kolejowych przewozów towarowych. Obroty na poziomie ponad 1,2 mld zł pozwoliły na uzyskanie niemal 36-milionowego zysku (rok temu przewoźnik w I kwartale zanotował stratę w wysokości 1 mln zł).

Przewieziona masa towarowa przez PKP to niemal 30 mln t, o 7,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Pierwszy kwartał był bardzo udany dla Grupy PKP Cargo, co wynikało z realizacji konsekwentnej strategii rozwoju. W następnych miesiącach będziemy tę strategię kontynuować, co pozwoli, mam nadzieję, osiągnąć lepsze wyniki niż zakładane na 2018 rok – komentuje Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Obiecujące perspektywy na rynku powierzchni magazynowych

Zupełnie innego rodzaju działalność prowadzi MLP Group. To liczący się deweloper powierzchni magazynowych. Grupa prowadzi obecnie parki logistyczne: MLP Pruszków I i II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz MLP Gliwice. I tego rodzaju działalność pozwoliła przynieść całkiem spore zyski – 4,3 mln zł.

Grupa MLP osiągnęła 27,7 mln zł przychodów, czyli o prawie jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Wynajęto 0,5 mln mkw powierzchni, a zatem o 25 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2017 r.

Również w tym przypadku, tegoroczny zysk wypada szczególnie pozytywnie na tle straty notowanej w I kwartale ubiegłego roku, która wyniosła niemal 16 mln zł.

Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik miała zmiana wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku ich wartość wzrosła o blisko 4 mln euro i na koniec marca wyniosła 281,4 mln euro. Największy wpływ miały nakłady poniesione na budowę nowych parków. Na wzrost wartości nieruchomości miało także wpływ osłabienie się polskiej waluty, co przełożyło się na wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 10,9 mln zł” – wyjaśniają w MLP Group.

Perspektywy, również w tym przypadku są obiecujące, na koniec pierwszego kwartału br. w trakcie budowy było blisko 39 tys. mkw. powierzchni. Jest bardzo potrzebna, bo poziom pustostanów, uwzględniający zarówno powierzchnię istniejącą oraz będącą w trakcie budowy, jest ostatnio na wyjątkowo niskim poziomie (ok. 2 proc.).

– Zwiększamy skalę działania rozbudowując posiadane parki logistyczne i rozpoczynając nowe projekty. W tym roku w naszych wynikach pojawiają się już przychody z zagranicznej działalności, na rynku niemieckim, a wkrótce także rumuńskim. Ekspansja w Niemczech jest dla nas priorytetowa i będzie miała coraz większy wpływ na wyniki kolejnych okresów – podkreśla Radosław T. Krochta, prezes MLP Group.

Ekspansja na Białoruś i Bałkany

Zyski liczy też Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w żegludze śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego główne segmenty działalności to usługi portowe, spedycja, usługi kolejowe oraz żegluga śródlądowa wraz z pozostałymi przewozami.

Przychody na poziomie blisko 227 mln zł uzyskano m.in. dzięki wzrostowi przeładunków w OT Port Świnoujście. Pierwszy kwartał br.  był też czasem ekspansji OT Logistics na rynkach zagranicznych. Powstały spółki przeznaczone do obsługi klientów na Białorusi i na Bałkanach, by zwiększyć udział w przeładunkach potoków towarowych płynących Nowym Jedwabnym Szlakiem z Chin oraz budować kanał transportowy Północ-Południe między morzami Bałtyckim i Adriatykiem.

– Stopniowo wdrażamy w życie strategię, która zakłada uzyskanie pozycji lidera branży TSL w naszym regionie. Utworzenie nowych spółek na rynkach ościennych pozwoli nam na polepszenie jakości i komfortu obsługi klientów, co powinno przełożyć się na zwiększenie skali działalności poprzez pozyskiwanie nowych kontrahentów. Cieszą nas również pozytywne efekty konsolidacji firm włączanych do Grupy w ostatnich kwartałach, widoczne jest to wyraźnie w segmencie logistycznym, gdzie notujemy wzrost przychodów i marż – mówi Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.

Największy segment OT Logistics – spedycja, zanotował wzrost przychodów do odbiorców zewnętrznych o 9 proc., a szczególne znaczenie miało m.in. zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe ze strony sektora budowlanego, a także wzrost stawek frachtu kontenerowego. Przychody w segmencie transportowym zwiększyły się o 16 proc.

Fot. PKP Cargo

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu