Polski

Polski transport w liczbach. GUS podsumował wyniki sektora – wyprzedziliśmy Niemców i jesteśmy liderem w UE

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Polski transport w liczbach. GUS podsumował wyniki sektora – wyprzedziliśmy Niemców i jesteśmy liderem w UE

Główny Urząd Statystyczny opublikował wczoraj raport podsumowujący wyniki sektora transportu w 2017 r. Z danych zebranych przez GUS wynika, że w ubiegłym roku wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 2053,3 mln ton ładunków. W porównaniu do 2016 roku oznacza to wzrost o 11,8 proc. Jeśli chodzi o transportem samochodowy, to w 2017 r. przewieziono 1747,2 mln ton ładunków (o 13 proc. więcej niż rok wcześniej). A co najważniejsze – polscy przewoźnicy w przewozach w Unii Europejskiej są numerem jeden i po raz pierwszy przeskoczyli Niemców.

Patrząc przez pryzmat typów transportu, w ubiegłym roku nastąpił wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym lotniczym i w żegludze morskiej. Spadki zanotowano natomiast w żegludze śródlądowej i transporcie rurociągowym. Tzw. praca przewozowa dla całego sektora wyniosła 434,9 mld tonokilometrów (o 12,8 proc. więcej niż przed rokiem).

Jak już wspomnieliśmy, ze statystyk wynika, że ubiegły rok był dobry dla transportu samochodowego, bo liczba przewiezionych ładunków wzrosła 13 proc. Pod względem pracy przewozowej wzrost był nawet nieco większy – o 14,8 proc.

Patrząc na strukturę większy udział miał transportu zarobkowy – 63,2 proc., resztę stanowił transport gospodarczy – 36,8 proc. Transportem zarobkowym przewieziono 1104,2 mln ton (o 15,7 proc. więcej niż przed rokiem).

Polski transport numerem 1 w Unii

Wielkość ładunków przewieziona samochodami (w tonokilometrach) stanowiła 17,5 proc. w ogólnych przewozach Unii Europejskiej. To lokuje Polskę na pozycji lidera wśród 28 krajów Unii Europejskiej. Za nami uplasowali się Niemcy i Hiszpanie. W przewozach międzynarodowych polskie firmy miały jeszcze większy udział (ponad 30,7 proc.) i również zajęły pierwsze miejsce.

Jeśli chodzi o rynek krajowy, to w ubiegłym roku przewozy wzrosły o 13,6 proc. w tonach i o 12,6 proc. w tonokilometrach w stosunku do 2016 r. Przewozy międzynarodowe zwiększyły się natomiast o 17,3 proc. w tonach i o 16,9 proc. w tonokilometrach. Przez to udział transportu międzynarodowego w ogólnych przewozach wzrósł z 18,5 do 19 proc. (w tonach) i z 63,3 do 64,2 proc. (w tonokilometrach).

Z raportu GUS wynika, że w wymianie eksportowej i importowej dominowały przewozy do i z krajów Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w relacji z Niemcami.

Przewozy odzieży i żywności wzrosły najbardziej

Pod względem rodzajów ładunków największy wzrost w transporcie samochodowym w 2017 r.  odnotowano w przewozach wyrobów włókienniczych i odzieżowych; skór i produktów skórzanych (o 31,1 proc.). Drugą grupą pod względem największego wzrostu przewozów były produkty spożywcze, napoje i tytoń (o 26,8 proc.), a trzecią – rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (o 18,3 proc.). Kilkunastoprocentowy wzrost przewozów zanotowano także w przypadku: mebli; produktów rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryb i produktów rybołówstwa i rybactwa oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.

Z kolei spadki transportu samochodowego nastąpiły w przewozach maszyn i sprzętu gdzie indziej niesklasyfikowanego (o 8 proc.).

Wśród firm, które przewiozły w ubiegłym roku najwięcej ładunków w transporcie samochodowym zarobkowym dominowały te z sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”. Wśród nich nadal przeważały małe firmy – do 9 pracowników. Stanowiły 60,7 proc. w przewozach ładunków i 30,9 proc. w pracy przewozowej wyrażonej w tonokilometrach. Tabor przedsiębiorstw transportowych zatrudniających więcej niż 9 osób przewiózł 341,1 mln ton (o 15,1 proc. więcej niż przed rokiem).

Flota polskich przewoźników

W ubiegłym roku, według wyliczeń GUS, samochodów ciężarowych (łącznie z ciężarowo-osobowymi) było w Polsce 3,2 mln (o 2,2 proc. więcej niż w 2016 r.).

Zauważyć przy tym trzeba, że pojazdów w wieku do 30 lat było 2,6 mln szt. (o 1,1 proc. więcej niż w 2016 r.). Zanotowano niewielki spadek udziału pojazdów w wieku do 5 lat (z 11,1 proc. w 2016 r. do 11 proc. w 2017 r.), nieznacznie wzrósł także udział samochodów w przedziale od 16 do 30 lat (z 36,5 do 36,8 proc.). Nieco bardziej zwiększyła się natomiast grupa najstarszych zarejestrowanych ciężarówek – powyżej 30 lat (z 18,4  do 19,3 proc.).

Struktura samochodów ciężarowych Pod względem ładowności podział parku samochodowego nie uległ zasadniczym zmianom. 79,2 proc. stanowiły pojazdy o ładowności poniżej 1,5 tony, a 3,9 proc. o ładowności 10 ton i większej.

W końcu 2017 r. było w Polsce 390,4 tys. ciągników siodłowych – o 7,9 proc. więcej niż przed rokiem. Nieznacznie zmniejszył się udział ciągników siodłowych do 5 lat (z 29,4 do 29,2 proc.) jak i w przedziale od 16 do 30 lat (z 23,9 do 23,8 proc.). Pojazdy z tej kategorii powyżej 30 lat pozostały na zbliżonym poziomie jak w 2016 r (stanowiły 5 proc.).

Raport GUS zostało przygotowany na podstawie wyników badań statystyki publicznej, przy wykorzystaniu danych Ministerstwa Cyfryzacji (centralna ewidencja pojazdów), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy Głównej Policji i Straży Granicznej, a także danych Komisji Europejskiej i Eurostatu.

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty