Materiał premium. Korzystaj z nielimitowanego dostępu w ramach subskrypcji premium. SPRAWDŹ OFERTĘ
Materiał premium. Korzystaj z nielimitowanego dostępu w ramach subskrypcji premiumSPRAWDŹ OFERTĘ

premium

Ważny wyrok ws. przewozu pustych kontenerów w operacjach intermodalnych. TSUE orzekł, czy jest to kabotaż
Fot. AdobeStock/MaxSafaniuk

Ważny wyrok ws. przewozu pustych kontenerów w operacjach intermodalnych. TSUE orzekł, czy jest to kabotaż

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał niedawno wyrok dotyczący transportu pustych kontenerów między terminalem a punktem załadunku/rozładunku. Tego typu przewóz niemieckie służby potraktowały jako kabotaż i ukarały zagranicznego przewoźnika. Do TSUE sprawę skierował Sąd Rejonowy w Kolonii, który rozstrzygał sprawę rumuńskiej firmy.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał niedawno wyrok dotyczący transportu pustych kontenerów między terminalem a punktem załadunku/rozładunku. Tego typu przewóz niemieckie służby potraktowały jako kabotaż i ukarały zagranicznego przewoźnika. Do TSUE sprawę skierował Sąd Rejonowy w Kolonii, który rozstrzygał sprawę rumuńskiej firmy.

Ważny wyrok ws. przewozu pustych kontenerów w operacjach intermodalnych. TSUE orzekł, czy jest to kabotaż
Fot. AdobeStock/MaxSafaniuk

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niedawno wyrok w sprawie rumuńskiej firmy przewozowej, która została ukarana w Niemczech za nielegalne operacje kabotażowe. Przewozy te firma realizowała w 2019 r., aczkolwiek ich legalność została zakwestionowana dopiero na początku 2020 r. podczas kontroli w siedzibie u niemieckiego zleceniodawcy. Wówczas Federalny Urząd Transportu Towarowego BAG (dziś BALM) uznał, że 60 operacji przeprowadzonych przez rumuńską firmę między 6–27 maja 2019 r. dotyczyła przewozu pustych kontenerów, a więc nie były one objęte tzw. przywilejem transportu kombinowanego i tym samym stanowiły kabotaż. 57 spośród tych operacji urząd uznał za nielegalne.  

W związku z tym, w październiku 2020 r., po postępowaniu BAG nałożył na przewoźnika grzywnę administracyjną w wysokości około 8,6 tys. euro za naruszenie przepisów dotyczących przewozów kabotażowych. 

Zdaniem BAG przewóz pustego kontenera przed załadunkiem lub po rozładunku towarów podlega ograniczeniom w zakresie przewozów kabotażowych przewidzianym w art. 8 rozporządzenia nr 1072/2009. Rumuński przewoźnik był innego zdania. Utrzymywał, że przewóz pustych kontenerów stanowi część przewozu załadowanych kontenerów objętego przywilejem transportu kombinowanego na mocy unijnej dyrektywy 92/106. Dlatego skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Kolonii. Niemiecki sąd uznał z kolei, że rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu głównym zależy od kwestii, czy przewóz takiego pustego kontenera stanowi część przewozu kontenera załadowanego w ramach transportu kombinowanego, czy też przewóz ten należy oceniać jako prawnie samodzielny transport. Zdaniem sądu w Kolonii ani rozporządzenie nr 1072/2009, ani dyrektywa 92/106 nie zawierają przepisów, z których wynikałaby jasna odpowiedź w tym zakresie, dlatego skierował tzw. pytanie prejudycjalne do TSUE. W ramach postępowania prejudycjalnego sądy krajów członkowskich zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości o wykładnię prawa unijnego, która pozwala ocenić, czy przepis prawa krajowego nie jest sprzeczny z prawem Unii.

Decyzja TSUE

14 września br. Trybunał wydał wyrok w tej sprawie (C-246/22). Według TSUE z art. 1 dyrektywy 92/106 wynika, że operacje transportu kombinowanego, o których mowa w tym artykule, są operacjami „przewozu towarów”. 

Niemniej jednak nie można wykluczyć, że część tych operacji odbywa się z użyciem pustego kontenera, pod warunkiem że ten przejazd bez ładunku jest wykonywany w bezpośrednim powiązaniu z przewozem towarów. Jak bowiem wskazuje zasadniczo Komisja Europejska w swych uwagach na piśmie, przewóz pustych kontenerów z terminalu kontenerowego do miejsca załadunku lub rozładunku towarów jest przewozem pomocniczym, lecz niezbędnym do wykonania przewozu głównego, czyli przewozu towarów, którego stanowi integralną część”. 

Z tej samej dyrektywy wynika, że  „transport kombinowany” zdefiniowano jako przewóz towarów między państwami członkowskimi, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa, z jednostką ciągnikową lub bez niej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub dłuższy korzysta z drogi na początkowym lub końcowym odcinku trasy, a na innym odcinku trasy korzysta z kolei, transportu śródlądowego lub morskiego, jeżeli długość tego odcinka przekracza 100 km w linii prostej, a początkowy lub końcowy odcinek tej trasy odbywa się w sposób gwarantujący, że chodzi o przejazd drogowy na ograniczoną odległość.

W związku z powyższym  Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że transport pustych kontenerów pomiędzy terminalem kontenerowym a punktem załadunku/rozładunku towarów stanowi ruch dodatkowy, ale niezbędny do realizacji głównego transportu, tj. transportu towarów, którego stanowi integralna część. Zatem po przestrzeganiu ograniczeń wskazanych w dyrektywie 92/106 transport pustego kontenera do miejsca załadunku towaru lub, jeżeli po rozładunku, w celu składowania na terminalu kontenerowym, wykonywany przez przewoźnika mającego siedzibę w innym państwie UE, nie powoduje wykonywania przewozu kabotażowego.

Pozostało 72% artykułu do przeczytania.
Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

  1. ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  2. dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  3. dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
  4. dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
Poznaj wszystkie korzyściWYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.
Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł


Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze