Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Briuselyje pristatytas teisės aktų, kurie bus įtvirtinti antrame “Mobilumo Pakete”, pasiūlymų rinkinys. Europos Komisija nustato naujus tikslus dėl vidutinės išmetamųjų dujų emisijos ir nori pagreitinti perėjimo į ekologiškas transporto priemones procesą.

Neseniai įvykęs pristatymas tai didelis žingsnis link Europos Sąjungos pasirašyto Paryžiaus susitarimo, pagal kurį iki 2030 metų CO2 emisija turi būti sumažinta mažiausiai 40 proc., įgyvendinimo – pabrėžiama Europos Komisijos pranešime spaudai.

– Automobilių pramonė atsidūrė kryžkelėje ir turi investuoti į šiuolaikines, žalias technologijas, ne tik dėl aplinkos apsaugos reikalavimų, bet ir siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. Kalba eina apie automobilių pramonės ateitį, jos eksporto pajėgumus ir konkurencingumą lyginant su trečiųjų valstybių gamintojais. Mūsų siūlymai yra ambicingi ir realistiški – savo pasisakyme šiandien pabrėžė ES vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ komisarė Elžbieta Bienkovska.

Transporto sektorius atneša daug naudos – sektorius įdarbina 11 mln ES piliečių ir atneša 5 proc. į Bendrijos BVP, tačiau, deja, jis taip pat turi neigiamą įtaką oro kokybei.

– Tai reikalauja kardinalių reformų. Transporto sektorius yra atsakingas už 25 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, o 70 proc. šios emisijos atsiranda dėl pervežimų automobilių keliais – pareiškė Transporto komisarė Violeta Bulc.

Iki 2030 metų transporto sektorius gali tapti pagrindiniu emisijos šaltiniu, teigia politikė.

– Todėl stengiamės suderinti Europos piliečių mobilumo poreikius su jų sveikatos ir aplinkos apsauga – pridėjo Bulc.

Šias problemas turėtų išspręsti pristatytas reformų paketas, kuris buvo parengtas vadovaujantis trimis žemos emisijos mobilumo pagrindais:

– transporto organizavimo pagerinimu (efektyvumo padidinimas, įvairių transportų šakų integracija),

– žaliosiomis transporto priemonėmis (nauji CO2 emisijos limitai),

–alternatyvios energijos prieinamumo padidinimu transporto sektoriui (atitinkamos infrastruktūros statyba, parama iš ES biudžeto).

Antras “Mobilumo Paketas” – dokumentų sąrašas

EK pristatytas naujas paketas dėl ekologiško mobilumo apima žemiau nurodytus dokumentus:

– nauji išmetamo CO2 kiekio standartai, kurios padės mechanizuotų transporto priemonių gamintojams diegti naujas inovatyvias technologijas ir įvesti į rinkas žemos emisijos transporto priemones. Nustatytas tikslas iki 2025 metų (vėliausiai – 2030 metų) padidinti spaudimą gamintojams ir priversti juos kuo greičiau investuoti į ekologiškas technologijas.

– Netaršių transporto priemonių direktyva skatins rinktis netaršaus judumo sprendimus viešojo pirkimo konkursuose, todėl labai padidins netaršaus judumo sprendimų paklausą ir tolesnį jų diegimą;

– veiksmų planas ir investavimo į alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimą visoje Europoje sprendimai. Jais siekiama padidinti nacionalinių planų užmojus, investicijas ir siekti, kad netaršius automobilius geriau pripažintų vartotojai;

– persvarstyta Mišriojo vežimo direktyva skatinama derinti įvairias krovininio (pvz., sunkvežimių ir traukinių) transporto rūšis, įmonėms ji padės lengviau pasinaudoti paskatomis ir taip skatins mišrų sunkvežimių ir traukinių, baržų arba laivų naudojimą prekėms vežti;

– persvarstyta Direktyva dėl keleivių tolimojo susisiekimo autobusų paslaugų paskatins plėtoti tolimojo susisiekimo autobusų maršrutus visoje Europoje, siūlyti asmeninių automobilių naudojimo alternatyvas ir taip prisidės prie transporto išmetamų teršalų kiekio ir spūsčių keliuose mažinimo. Tai užtikrins papildomų, kokybiškesnių ir didesnių judumo galimybių, ypač mažas pajamas gaunantiems žmonėms;

– baterijų iniciatyva yra strategiškai svarbi ES integruotai pramonės politikai, kad būsimos transporto priemonės ir kiti judumo sprendimai bei jų komponentai būtų kuriami ir gaminami Europos Sąjungoje.

Nuotraukos: European Union/EC Audiovisual Service

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros