Łączność radiowa, wskazówki głosowe i świetlne oraz automatyzacja, czyli jak poprawić efektywność kompletacji

Łączność radiowa, wskazówki głosowe i świetlne oraz automatyzacja, czyli jak poprawić efektywność kompletacji

Szybkość, dokładność – to tylko niektóre z walorów sprawnej kompletacji. By temu zadaniu sprostać niezbędne są różnorakie narzędzia.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak systemy oparte na łączności radiowej mogą usprawnić proces kompletacji.

 

Artykuł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych

Szybkość, dokładność – to tylko niektóre z walorów sprawnej kompletacji. By temu zadaniu sprostać niezbędne są różnorakie narzędzia.

Equinox proponuje użycie terminala RF, czyli systemu ręcznej kompletacji zamówienia przy wykorzystaniu skanerów łączności radiowej. Osoba kompletująca widzi na ekranie skanera informację jakie towary lub produkty należy skompletować. Jeden tego rodzaju system może być wykorzystywany w kilku miejscach kompletowania. Podczas kompletowania skanowane są kody kreskowe towarów i miejsc w celu potwierdzenia informacji. Zapewnia to precyzyjność wyników i informacji. Inną ważną właściwością systemu jest elastyczność.

Wykorzystując system kompletacji ze skanerami radiowymi można go łatwo ustawić do pracy w jednej lub innej sferze kompletowania, niezależnie od liczby miejsc w nich.

Głos i kompletacja, czyli voice picking

Systemy oparte na łączności radiowej to tylko jeden z “pomocników” w kompletacji. Sporą popularnością w ostatnich latach cieszy się kompletacja głosowa (voice picking). To przykład ręcznego kompletowania zamówienia, oparty na terminalach komputerowych wyposażonych w syntezatory i systemy rozpoznawania głosu. Mogą one wydawać polecenia i otrzymywać potwierdzenia poprzez komunikację ustną z operatorem kompletującym zamówienia.

W praktyce, każdy operator ma terminal ze słuchawkami i mikrofonem. Ma tym samym podczas pracy wolne ręce, co powoduje z zasady znaczące zwiększenie liczby wykonywanych operacji. Rozwiązanie nadaje się np. do pracy w chłodniach, ponieważ użycie rękawic utrudnia obsługę innych typów terminali (wiąże się to np. z ograniczeniem możliwości korzystania z przycisków). Komunikaty do osoby kompletującej przekazywana głosowo przez słuchawki.

By potwierdzić wykonanie zleceń osoba kompletująca do mikrofonu mówi wymagane hasła (hasłem może być np. adres miejsca kompletacji). Na ekranie skanera łączności radiowej osoba kompletująca może widzieć informację dodatkową. Zazwyczaj są wykorzystywane terminale na nadgarstek z zintegrowanym laserowym wielokierunkowym skanerem.

Światło wskazuje produkt

Dostępne są też systemy typu pick-to-light, bądź pick-by-light, składające się z urządzeń świetlnych i numerycznych, wskazujących operatorowi, z jakiej pozycji i w jakiej ilości musi wyjąć produkt. Są łączone z WMS. Kompletacja może być też efektywniejsza dzięki rozwiązaniu typu put-to-light. Jego funkcja stanowi przeciwieństwo systemu pick-to-light, ponieważ system wskazuje operatorowi, gdzie i w jakiej ilości powinien ułożyć towar. Oba systemy często wzajemnie się uzupełniają.

Put-to-light może być zastosowany na stałych stanowiskach na paletach lub ruchomych urządzeniach, na których kompletowane jest więcej niż jedno zamówienie. Każde z nich ma wówczas przypisany określony kolor.

Walorem tego rodzaju urządzeń jest m.in. minimalizowanie zbędnego ruchu operatora. Z przodu każdego rzędu regału przepływowego umieszcza się wyświetlacz numeryczny z przyciskami. To z WMS pochodzi sygnał do wyświetlacza (sygnalizuje operatorowi rząd, z którego należy zdjąć towar) i wskazuje na ekranie, ile jednostek danej referencji należy wyjąć. Gdy operator skończy wyjmowanie odpowiednich jednostek, musi nacisnąć przycisk potwierdzenia wykonanej operacji (w celu poinformowania WMS), po czym gaśnie podświetlenie. W trakcie rozpoczęcia przygotowania nowego zamówienia pozycje, z których należy wyjąć produkt, podświetlają się automatycznie.

Użycie przenośników przy kompletacji

Kompletacja może być też usprawniona przez komputery ręczne i ubieralne, skanery pierścieniowe (przewodowe i bezprzewodowe) i zestawy słuchawkowe. Dochodzi do tego stosowne oprogramowanie. Kolejnym z narzędzi stosowanych w kompletacji są przenośniki.

W strefach przechowywania towarów są montowane stelaże grawitacyjne zapewniające stałość potoków towarowych. Między odrębnymi strefami jest montowany system przenośników przeznaczony do szybkiego transportowania towarów. W tych strefach mogą pracować jedna lub kilka osób do kompletacji, w zależności od właściwości towaru, czy efektywności procesu” – informują specjaliści z Equinox dodając, że zebrane zamówienia trafiają do określonych opakowań (np. pudeł).

Opakowania z zebranymi towarami w automatyczny sposób są przydzielane w kierunku wywozu. Pracownik zbierający towary wykonuje to zgodnie z kartą zbioru (pick-list), ustawi opakowania na system przenośników (SP). SP odczytuje kod kreskowy opakowania i ustala kolejną strefę zbioru. Opakowania są kierowane do wyznaczonego miejsca zbioru. Proces jest powtarzany do momentu, aż zamówienie zostanie skompletowane/zakończone. Wówczas opakowania są transportowane do sfery kontroli/pakowania. Kontroler sprawdza kompletację opakowania zgodnie z kartą, zaznacza wyniki. Drukowana jest etykieta wywozu, naklejana na pudła, a linia przenośnikowa dostarcza pudło do strefy załadowania/wywozu. Wózek widłowy zdejmuje opakowania z linii taśmociągu i układa na palety lub bezpośrednio przydziela według tras.

Szybkość zbiórki większa o nawet 30 proc.

Prostym urządzeniem wspomagającym kompletację, a konkretnie kompletowanie kilku zamówień jest MCPC (multi client picking cart). Operator w tym samym czasie może zbierać do 8 (16) zamówień jednocześnie. Konstrukcję całego rozwiązania stanowi wózek oraz system put-to-light (ułóż zgodnie ze światełkiem). Wózek ma ekran dotykowy (touch-screen) oraz skaner. Na ekranie skanera znajduje się instrukcja zbiórki, pokazywane są szczegóły wykonywanej operacji. Wykorzystywanie systemu pozwala o 20-30 proc. zwiększyć szybkość zbiórki. Najbardziej sprawdza się przy zbiorze towarów o niewielkich rozmiarach.

Nieodzownym narzędziem kompletacyjnym są też wózki, oczywiście ze stosownym, wyspecjalizowanym wyposażeniem. Np. System Crown QuickPick Remote.

Nawet 90 proc. procesów składających się na kompletację zamówienia odbywa się poza wózkiem widłowym. Pracownik wykonujący kompletację musi wykonać tysiące kroków, setki pobrań towarów oraz nieustannie wsiadać i wysiadać z wózka widłowego. Wszystkie te czynności są czasochłonne i wpływają na wydajność operatora – mówił w publikacjach branżowych Łukasz Kobus, dyrektor produktu Crown w WDX.

QuickPick Remote to technologia automatyzująca zadania. W tradycyjnych rozwiązaniach operatorzy podczas kompletacji muszą stale wracać do przedziału operatora, aby przesunąć wózek. Z QuickPick Remote mogą to zrobić podczas kompletowania zamówień, bez konieczności wykonywania zbędnych ruchów. Zawieszenie (FlexRide) jest regulowane w zależności od wagi ciała, jest przełącznik bezpieczeństwa pasa wejściowego w podestach stałych (uniemożliwia jazdę, gdy stopa operatora znajduje się poza obrębem wózka). Przełączniki indukcyjne znajdujące się w podeście, ograniczają wnikanie zanieczyszczeń (niezawodność).

Fot. Bartosz Wawryszuk

Trans.INFO Talks - baner

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty