Zobacz, jak zdać część testową egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowej

Zobacz, jak zdać część testową egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowej

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy (CKZ) składa się z dwóch części – testowej oraz praktycznej, polegającej na rozwiązaniu dwóch zadań. Kilka lat temu sama przygotowywałam się do egzaminu na CKZ. Z doświadczenia mogę stwierdzić, że warto przede wszystkim rozwiązać dużą liczbę testów, gdyż zdarza się, że pytania się powtarzają.

Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań – w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. W trakcie testu od kandydata oczekuje się przede wszystkim znajomości przepisów prawa związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa transportowego (m. in. prawo cywilne, handlowe, podatkowe) oraz wiedzy o technicznych aspektach prowadzenia tego rodzaju działalności i bezpieczeństwa w transporcie.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Przygotowując się do egzaminu na CKZ warto rozwiązać dużą liczbę testów, ponieważ zdarza się, że pytania się powtarzają. Trzeba jednak uważać, bo często są one nieznacznie modyfikowane – na przykład pytanie jest zadane w zaprzeczeniu. Aby to dobrze zobrazować poniżej kilka wersji przykładowego pytania (na potrzeby tego artykułu).

Niezarobkowy przewóz drogowy to:

a) przewóz drogowy niebędący przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

b) każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy

c) transport drogowy

d) przewóz na potrzeby własne

Oczywiście prawidłowe odpowiedzi to A, B i D. W drugiej wersji pytanie może brzmieć bardzo podobnie.

Niezarobkowym przewozem drogowym nie jest

a) przewóz drogowy niebędący przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych 

b) każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy 

c) transport drogowy 

d) przewóz na potrzeby własne 

Tym razem prawidłową odpowiedzią jest tylko odpowiedź C. Można sobie jednak wyobrazić także taką, już skrajnie podchwytliwą wersję tego pytania:

Niezarobkowy przewóz drogowy to:

a) przewóz drogowy niebędący przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

b) każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do odpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy

c) transport drogowy

d) przewóz na potrzeby własne

W takim wypadku prawidłowe są tylko odpowiedzi A i D, C jest nieprawidłowa, a w B zmieniając jedno słowo: “odpłatnego”, zmieniono sens tej wypowiedzi. Niezarobkowy przewóz drogowy jest nieodpłatny, a więc ta odpowiedź jest w takim wariancie nieprawidłowa. Warto uważnie czytać pytania i odpowiadać na nie z rozmysłem.

Najbliższe terminy egzaminów organizowanych przez Instytut Transportu Samochodowego

Miasto Termin składania wniosków Egzamin
Bydgoszcz 9 listopada 23 listopada
Warszawa 9 listopada 23 listopada
Kielce 9 listopada 23 listopada
Szczecin 16 listopada 30 listopada
Warszawa 23 listopada 7 grudnia
Poznań 30 listopada 14 grudnia
Kraków 30 listopada 14 grudnia
Katowice 30 listopada 14 grudnia
Wrocław 30 listopada 14 grudnia

W serii artykułów przekazujemy Państwu praktyczne informacje pomagające jak najlepiej przygotować się do egzaminu. Zachęcamy także do zapisów na szkolenia organizowane przez Trans.INFO, więcej informacji można znaleźć na stronie szkoleń.

Fot. Pixabay/F1Digitals

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty