Logistyka, która nie szkodzi środowisku? Trzy kalkulatory, które pomogą ograniczyć szkodliwe emisje

Ten artykuł przeczytasz w 1 minutę

Logistyka, która nie szkodzi środowisku? Trzy kalkulatory, które pomogą ograniczyć szkodliwe emisje

W dyskusjach na temat funkcjonowania łańcuchów dostaw często pojawia się słowo „zrównoważone”, sugerujące dążenie do obniżenia negatywnego wpływu danego rozwiązania na środowisko naturalne. Aby działać w sposób zrównoważony, trzeba wiedzieć jaki jest faktyczny wpływ operacji na środowisko. Dlatego logistycy coraz częściej stosują kalkulatory karbonowe pozwalające precyzyjnie “zinwentaryzować” własne emisje, a także pokazujące, co można zrobić, by je ograniczyć.

W działalności transportowej i logistycznej nie brakuje czynników szkodzących środowisku. Dostępne są też różnego rodzaju kalkulatory, pozwalające mierzyć tego rodzaju zagrożenia. Narzędzia te adresowane są praktycznie dla wszystkich operatorów na rynku TSL, a pozwalają obliczyć np. emisję dwutlenku węgla, tlenku azotu albo dwutlenku siarki podczas prowadzenia określonych operacji. Korzystają z nich również najwięksi operatorzy, w tym Dachser, DB Schenker, FM Logistic, Hillebrand, Kuehne + Nagel i Rhenus Logistics.

Artykuł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych

W dyskusjach na temat funkcjonowania łańcuchów dostaw często pojawia się słowo „zrównoważone”, sugerujące dążenie do obniżenia negatywnego wpływu danego rozwiązania na środowisko naturalne. Aby działać w sposób zrównoważony, trzeba wiedzieć jaki jest faktyczny wpływ operacji na środowisko. Dlatego logistycy coraz częściej stosują kalkulatory karbonowe pozwalające precyzyjnie “zinwentaryzować” własne emisje, a także pokazujące, co można zrobić, by je ograniczyć.

Przy pomocy tzw. kalkulatora karbonowego operator logistyczny może wyliczyć emisje związane z transportem (w oparciu o dane „na żywo”, praktycznie dla wszystkich rozmiarów przesyłek i typów transportu, dla dostaw lokalnych, krajowych i międzynarodowych). Z kolei Power of Pooling jest narzędziem pozwalającym obliczyć oszczędności kosztów i ochrony środowiska, jakie przyniesie korzystanie z określonego systemu obrotu paletami.

Oszczędności w obrocie paletami

Kluczowym nośnikiem stosowanym w transporcie i logistyce są od lat palety, od lat też pojawia się też pytanie: korzystać z palet własnych czy wypożyczonych? Coraz częściej uczestnicy rynku przekonują się, że to usługi wynajmu palet usprawniają zarządzanie i pomagają zwiększyć efektywność w łańcuchu dostaw, z jednoczesnym ograniczeniem szkodliwego wpływu na środowisko. Power of Pooling jest kalkulatorem pozwalającym zidentyfikować potencjalne oszczędności kosztów i ochrony środowiska. Ma pomóc w obrocie zamkniętym palet (odzyskiwanie, ponowne wykorzystanie i recykling).

Korzystanie z tego narzędzia nie wymaga specjalnego przygotowania, wystarczy kliknąć w określone ikony lub przeciągnąć suwaki, aby odpowiedzieć na zadawane pytania. Zasada jest prosta, należy wybrać rodzaj palet (np. 1200 x 1000 mm; 800 x 600 mm; 1200 x 800 mm), określić ile ruchów palet wychodzących dany użytkownik wykonuje każdego roku, jakie palety stosuje (wymieniane czy jednorazowe). Rezultatem odpowiedzi na serię pytań jest oszacowanie rocznych wydatków, korzystający z kalkulatora dowiaduje się przy tym o potencjalnych oszczędnościach węgla, drewna i zmniejszeniu ilości odpadów. Informacja dotyczy rozmiaru oszczędności jakie można osiągnąć dla różnych produktów, ilości lub krajów. Obliczenia można powtórzyć klikając, w dowolnym momencie komendę “uruchom ponownie”.

Kalkulatory karbonowe poprawią trasę przejazdu

Sporo zanieczyszczeń środowiska generowanych przez przewozy towarowe powstaje bez potrzeby. Przykładowo tylko dlatego, iż źle wybrano trasę przejazdu. Zjawisko uświadamiają systemy raportowania emisji dwutlenku węgla, których zadaniem jest analizowanie danych, identyfikowanie i monitorowanie śladu węglowego. Dostarczają informacji na temat oddziaływania na środowisko i stanowią tym samym bazę dla wyznaczania celów związanych ze zrównoważonym transportem. 

Jednym z nich jest DHL Carbon Calculator. Aplikację uruchomiono ponad trzy lata temu. Oblicza emisję w oparciu o dane “na żywo”, a w obliczeniach pomagają inteligentne algorytmy. Umożliwiają zaplanowanie scenariuszy transportowych, pozwalając stworzyć wieloetapowe warianty obejmujące różne rodzaje przewozów. Pomocna jest wizualizacja trasy. Scenariusze można porównać, narzędzie online jest darmowe.

Podczas gdy wiele innych narzędzi obliczeniowych zapewnia jedynie przybliżony szacunek emisji w transporcie i trasy, kalkulator emisji dwutlenku węgla wykorzystuje rzeczywiste dane logistyczne – tłumaczyła decyzję o wdrożeniu rozwiązania Kathrin Brost, wiceprezes DHL Global Forwarding.

By określić poziom emisji, kalkulator wykorzystuje dane z działów księgowości i kontrolingu. Metodologia obliczeniowa uwzględnia obowiązujące normy. Aby określić emisję należy podać lokalizację nadawcy i odbiorcy, a także wagę i objętość ładunku, a następnie wybrać preferowany środek transportu. Na podstawie tych danych kalkulator zaleca trasę wysyłki, którą można dalej modyfikować. Korzystanie z narzędzia jest możliwe bez rejestracji, a zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do rozszerzonego zakresu funkcji analitycznych. Kalkulator jest jednym z fundamentów systemu  pozwalającego modelować graficznie pełny łańcuch dostaw.

Oszacuje przewóz różnymi środkami transportu

Narzędziem online do pomiaru emisji i zużycia energii w poszczególnych rodzajach transportu, funkcjonującym w oparciu o inteligentną metodę wprowadzania i analizy danych, jest też EcoTransit World . Wykorzystuje zagregowane dane pozwalając użytkownikom obliczyć całkowitą emisję szkodliwych substancji (w kg na kontener). Pod uwagę brane są z jednej strony odległości transportu oraz waga ładunków, a z drugiej zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych CO2, jak i inne parametry obrazujące zanieczyszczenia powietrza (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i PM10) dla dowolnego łańcucha transportowego.

Obliczeń można dokonać dla każdego rodzaju transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego (także śródlądowy). Ważna z punktu widzenia konkretnego użytkownika jest możliwość uwzględnienia jego szczególnych preferencji i nawet bardzo dużego stopnia skomplikowania przewozów (także transport kombinowany).

Fot. Pixabay/geralt

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty