Strona główna

/

Transport

/

Pakiet Mobilności podwyższy wyna...

Pakiet Mobilności podwyższy wynagrodzenia kierowców w 2022 r. Zobacz wyliczenia [KALKULATOR]
Fot. Pixabay/stevepb/public domain//kalkulator.inelo.pl

Pakiet Mobilności podwyższy wynagrodzenia kierowców w 2022 r. Zobacz wyliczenia [KALKULATOR]

O blisko 20 proc. wzrosną generalnie koszty pracodawców związane z wynagrodzeniami kierowców od 2022 roku. Taki będzie efekt wejścia w życie nowych przepisów (unijnych i krajowych) dotyczących pracy kierowców w ruchu międzynarodowym, które wynikają z Pakietu Mobilności. Chcesz wiedzieć o ile dokładnie więcej będziesz musiał płacić swoim kierowcom? Sprawdź na wirtualnym kalkulatorze.

O blisko 20 proc. wzrosną generalnie koszty pracodawców związane z wynagrodzeniami kierowców od 2022 roku. Taki będzie efekt wejścia w życie nowych przepisów (unijnych i krajowych) dotyczących pracy kierowców w ruchu międzynarodowym, które wynikają z Pakietu Mobilności. Chcesz wiedzieć o ile dokładnie więcej będziesz musiał płacić swoim kierowcom? Sprawdź na wirtualnym kalkulatorze.

Pakiet Mobilności podwyższy wynagrodzenia kierowców w 2022 r. Zobacz wyliczenia [KALKULATOR]
Fot. Pixabay/stevepb/public domain//kalkulator.inelo.pl

Po uchwaleniu przez europosłów Pakietu Mobilności, przewoźnicy zaapelowali do polskiego rządu o zajęcie się kwestiami dotyczącymi wynagrodzeń kierowców. Bez zmian nowe wymogi unijne oznaczałyby wzrost kosztów po stronie pracodawcy nawet o ponad 40 proc.

Rządowa propozycja, przedstawiona pod koniec października, opiera się na uznaniu, że kierowca w ruchu międzynarodowym nie jest w podróży służbowej, nie będą mu więc wypłacane diety i ryczałty.

W dobie rynku pracownika i braku kierowców szacowanego tylko w Polsce 120 tys. osób, nie ma jednak co liczyć na to, by pracownicy chcieli zarabiać mniej, niż zarabiają obecnie. A to oznaczać będzie i tak pewien wzrost kosztów po stronie pracodawców, na przykład z uwagi na wypłacanie truckerom jeżdżącym na Zachód takich samych wynagrodzeń, jakie dostają tamtejsi koledzy po fachu.

Mówi się, że średnio przewoźnik z tego powodu będzie musiał wydawać na pracownika nawet o około 20 proc. więcej, niż do tej pory. Jednak ile dokładnie? Każdy może to policzyć, korzystając z wirtualnego kalkulatora.

Pakiet Mobilności - przepisy

Jak działa wirtualny kalkulator?

Aby za jego pomocą sprawdzić, jak mogą się zmienić koszty pracodawcy po wprowadzeniu zmian w ustawie o czasie pracy kierowców, należy wpisać kilka podstawowych informacji.

Po pierwsze – łączne wynagrodzenie brutto pracownika.

Czyli to, co kierowca otrzymał w liście płac. Mamy tu wynagrodzenie zasadnicze, wszystkie dodatki, opodatkowane i ozusowane, oraz, jeśli już dziś przewoźnik to wypłaca – również uzupełnienia do płac minimalnych w kraju, do którego jeździ kierowca – tłumaczy Łukasz Włoch, ekspert Inelo – firmy, która stworzyła to narzędzie.

Dziś w polskiej firmie zajmującej się transportem międzynarodowym kierowcy zarabiają zwykle około 3,5 tys. zł brutto i takim przykładem posługuje się firma, omawiając wpływ nowych przepisów na działalność firm przewozowych. Takim też, wyjaśniając poszczególne elementy sprawy, będziemy się posługiwać w tym artykule.

Resztę wynagrodzenia stanowią dodatki – diety i ryczałty. Informację o ich wysokości również należy zawrzeć w kalkulatorze (zwykle jest to około 5,5 tys. zł, przy założeniu, że trucker jest w trasie około 23-24 dni).

Następnie wpisuje się również liczbę pełnych dni pracy zagranicą, aktualny kurs euro oraz podaje średnią liczbę godzin pracy w miesiącu.

Jeśli kierowca pracował przez cały miesiąc, jest to około 200 godzin – podaje Włoch. – Zawieramy tutaj zarówno godziny samej jazdy, jak i innej pracy wykonywanej przez kierowcę – zaznacza.

Na koniec zamieszczamy również liczbę godzin pracy zagranicą, jednak wyłącznie tych, które podlegają pod delegowanie (mowa więc o kabotażu i cross tradzie) oraz uśrednioną stawkę za godzinę pracy, podaną w euro.

Efektem będzie kilka kolumn z wynikami. Pierwsza pokaże nam obecny rozkład wynagrodzeń.

Można przy okazji sprawdzić, czy to, co tam wprowadziliśmy, zgadza się z faktyczną listą płac – podpowiada Łukasz Włoch.

Druga pokazuje potencjalne zmiany, jakie czekałyby pracodawcę, gdyby rząd pozostał przy pierwszej, październikowej propozycji przekształceń przepisów o wynagrodzeniach kierowców. To tu przy przykładzie opierającym się na 3,5 tys. zł podstawy dla kierowcy przewoźnik po zmianach musiałby liczyć się ze wzrostem kosztów nawet o ponad 40 proc.

Kolejna kolumna pokazuje to, co przy dzisiejszej wiedzy (gdy nie ma innej propozycji rządu niż podana w październiku), czeka od lutego 2022 r. przedsiębiorców. Odnosząc się do naszego przykładu, mamy tu wzrost kosztów po stronie pracodawcy o ponad 17 proc.

Każdy przewoźnik może jednak sprawdzić, jak sytuacja będzie się przedstawiać przy innym wariancie.

Źródło: Kalkulator.inelo.pl

Podróż służbowa znika… ale nie do końca

Teoretycznie wraz ze zmianami, jak pisaliśmy, znikają dodatki wypłacane z tytułu podróży służbowych. W praktyce jednak dla kadr i specjalistów w firmie przewozowej, zajmujących się rozliczeniem czasu pracy kierowcy, wspomniane podróże służbowe do końca nie znikają.

Aby obniżyć podstawę opodatkowania i obliczyć podstawę ozusowania całego wynagrodzenia kierowcy, musimy ustalić dietę, jaką ten kierowca wypracował za granicą. Pracodawcy przysługuje bowiem prawo obniżenia podstawy wymiaru składek o równowartość właśnie diet za każdy dzień pobytu za granicą – tłumaczy ekspert Inelo.

– Czyli najprościej mówiąc – w transporcie międzynarodowym kierowca w przyszłym roku będzie miał ZUS płacony nie od kwoty wynagrodzenia podstawowego, jakie dziś dostaje, a więc, posługując się naszym przykładem – od 3,5 tys. zł, lecz w przypadku przepracowania całego miesiąca poza granicami kraju to od 5922 zł. Z tego wynika część wspomnianej podwyżki kosztów po stronie pracodawcy (w tabeli z przykładem – 17,68 proc. – trzecia kolumna, ostatni rząd – przyp. red.) – dodaje.

Tyle, jeśli chodzi o ZUS. Jeśli chodzi o obliczenie podstawy opodatkowania, od kwoty brutto przewoźnik będzie odejmował już nie pełną wysokość diet, ale 30 proc.

Pakiet Mobilności – wynagrodzenia we Francji wyższe niż w Niemczech

Przy szacowaniu wynagrodzenia kierowcy trzeba będzie również pamiętać o płacach sektorowych, które trzeba mu będzie przekazywać za pracę zagranicą. Żeby mieściły się one w oczekiwanej przez kierowcę wypłacie, a nie przekraczały jej, narażając pracodawcę na dalsze koszty, również można sięgnąć po pomoc wspomnianego kalkulatora.

Przyjrzyjmy się jeszcze raz wynikom otrzymanym przy rozpatrywaniu przykładu z 8 tys. netto dla kierowcy.

Źródło: Kalkulator.inelo.pl

Ostatnia, czwarta kolumna jest punktem odniesienia, z którym należy porównywać otrzymane przez przewoźnika wyniki z kolumny trzeciej.

Sprawdzamy, czy przy stawkach za godzinę pracy jakie wpisaliśmy, kierowca otrzyma ostatecznie od nas pensję powyżej wynagrodzenia określonego na poziomie 7,8 tys. netto i niemal 10 tys. brutto (ostatnia kolumna, wiersze pierwszy i drugi – przyp. red.) – tłumaczy Łukasz Włoch.

Jeśli dane, które otrzymaliśmy z naszych wyliczeń w kalkulatorze (trzecia kolumna) są wyższe niż te z czwartej, oznacza to, że założone przez nas stawki wystarczą na pokrycie wymaganej płacy sektorowej. Oczywiście przy założeniu, że kierowca będzie pracował tyle godzin zagranicą, ile założyliśmy w kalkulatorze (przypomnijmy, że wpisujemy w nim również takie informacje, jak liczba pełnych dni pracy zagranicą).

W omawianym przykładzie założono stawkę 13,5 euro za godzinę pracy.

Jest to stawka realna, gdy mówimy o pracy w Niemczech. We Francji lub Holandii trzeba będzie już założyć wyższe, w okolicach 15 euro. To rzutować będzie z kolei na liczbę godzin, które kierowca może przepracować zagranicą, a które są rekompensowane wypłacaną pensją podstawową. Rzecz jasna, będzie to mniejsza liczba godzin. Jeśli kierowca będzie spędzał w tych krajach więcej czasu, trzeba będzie mu odpowiednio dopłacić – kwituje.

– Przy obliczeniu stawek sektorowych należy wziąć pod uwagę fakt, że stawki te nie zostały podane jeszcze przez kraje członkowskie do publicznej wiadomości i wartości w kalkulatorze mają na ten moment charakter orientacyjny. Dopiero po określeniu przez poszczególne państwa wysokości stawek będzie możliwość szczegółowego określenia kosztów wynikających z dopłat do płac zagranicznych – dodaje.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)