Zmiana trendu w rejestracjach pojazdów ciężarowych. Zobacz, co się stało
Fot. DAF Trucks

Zmiana trendu w rejestracjach pojazdów ciężarowych. Zobacz, co się stało

Ten artykuł przeczytasz w 7 minut

Michał Pakulniewicz

Michał Pakulniewicz

Analityk Trans.INFO

08.07.2021

Zmiana trendu w rejestracjach pojazdów ciężarowych. Zobacz, co się stało
Fot. DAF Trucks

Liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych w czerwcu br. nadal imponująco wyglądała rok do roku. Jednak w porównaniu do poprzedniego miesiąca i I kwartału widać spowolnienie wzrostowego trendu. Czy winne są temu problemy z dostawami ciężarówek?

W grupie nowych samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t w czerwcu 2021 r. zarejestrowano 2 545 pojazdów. To rezultat o 997 szt. wyższy niż w analogicznym miesiącu przed rokiem (wzrost o 64,4 proc.). Warto jednak podkreślić, iż w czerwcu 2020 r. spadek wyniósł 53 proc. rok do roku co ułatwiło osiągnięcie tegorocznego wyniku. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 r. rejestracje w czerwcu 2021 r. były niższe o 23,1 proc.

Czerwcowy wynik był też niższy o 344 pojazdy w porównaniu do maja 2021 r. (spadek o 13,5 proc.).

Na szczególną uwagę zasługuje tempo wzrostu ciągników samochodowych, których wyjechało na drogi 1 943, co stanowiło wzrost rok do roku o 77,9 proc. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) podkreśla, iż był to trzeci najwyższy rezultat miesięcznych rejestracji w historii dla miesiąca czerwca. Ponownie jednak było to mniej niż 2029 pojazdów zarejestrowanych w maju br.

Samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony oraz analogicznej wielkości pojazdów specjalnych zarejestrowano 602 (wzrost o 32 proc. z poziomu 456 w czerwcu 2020 r.).

Rejestracje nowych samochodów ciężarowych

Czerwiec 2021 r. Zmiana r/r Styczeń-Czerwiec 2021 r. Zmiana r/r
Samochody ciężarowe razem 2545 64,4 proc. 16068 97,5 proc.
Samochody ciężarowe dmc pow. 3,5 t 533 35,3 proc. 3227 47,5 proc.
Samochody specjalne dmc pow. 3,5 t 69 11,3 proc. 380 9,8 proc.
Ciągniki samochodowe 1943 77,9 proc. 12461 122,4 proc.

Źródło: PZPM

Zahamowanie wzrostu

Mimo znacznych wzrostów, w czerwcu zaobserwowano przyhamowanie silnego trendu wzrostowego z końcówki 2020 r. i początku bieżącego. Świadczą o tym niższe poziomy rejestracji niż w maju br.

„Może to mieć związek z brakiem półprzewodników, które ograniczają produkcję pojazdów i dotykają przeważającą część producentów. W kolejnych miesiącach okaże się jaką skalę ma to zjawisko i czy tylko ono wpływa na sytuację na rynku pojazdów. Natomiast obecna koniunktura gospodarcza powinna tylko pozytywnie wpływać na jego rozwój” – tłumaczy PZPM.

W czerwcu 2021 r. w rankingu marek wśród podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych) pierwsze miejsce zajął MAN (145 szt.), drugie było Iveco (103 szt.) a trzeci DAF 79 szt.

Prawie 100 proc. więcej rejestracji w półroczu

Analizując pierwsze półrocze 2021 r., od początku stycznia zarejestrowano 16 068 samochodów ciężarowych powyżej 3,5t, co stanowi wzrost o 97,5 proc. w porównaniu do I połowy 2020 r. W całej grupie znalazło się 12 461 ciągników i ich liczebność zwiększyła się porównaniu z 2020 r. aż o 6 858 szt. (122 proc.).

Wśród nich na czele niezachwianie jest DAF z liczbą 3 277 rejestracji (wzrost o 118 proc.). Za nim uplasowała się Scania (2 254 pojazdów). Na trzecim miejscu jest Mercedes-Benz – 2 046 rejestracji samochodów ciężarowych.

W ogólnej liczbie zarejestrowanych w I poł. 2021 r. ciężarówek, zdecydowaną większość stanowiły ciągniki samochodowe (12 461 sztuk, wzrost rok do roku o 122,4 proc.).

W tym samym czasie br. wydano 3 607 kompletnych lub skompletowanych podwozi (o 42 proc. więcej rok do roku). W tym segmencie liderem został MAN (713 szt.), drugie miejsce przypadło marce Mercedesowi (653 szt.), a na ostatnim miejscu podium stanęło Iveco (526 szt.).

DAF liderem wagi ciężkiej

Rejestracje samochodów najcięższych o dmc od 16 ton (łącznie podwozi i ciągników) objęły w czerwcu 2021 r. 2 323 szt. Było to więcej o 939 szt. niż rok wcześniej (wzrost o 68 proc.), ale mniej o 12 proc. niż w maju 2021 r.

Wśród samochodów najcięższych o dmc od 16 ton (który stanowi niemal 92 proc. rynku pojazdów ciężarowych) od początku 2021 r. liderem rynku jest DAF (3 740 sztuki i 25 proc. udziału w rynku). Na drugim miejscu znajduje się Scania (2 759 pojazdów), a na trzecim – Mercedes-Benz (2 456).

Używane też rosną

Jeśli chodzi o pojazdy używane, to w czerwcu 2021 r. zarejestrowano 2 876 samochodów ciężarowych (wzrost rok do roku o ponad 37 proc.). Od początku 2021 r. sprowadzono 17 533 samochodów ciężarowych, o 57,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Warto tu podkreślić, iż liczba zarejestrowanych ciężarówek w czerwcu 2021 r. była wyższa od liczby nowo zarejestrowanych pojazdów.

Dostawczaki rosną na barkach kurierów

Jeśli chodzi o małe samochody dostawcze (do 3,5 tony) to w czerwcu 2021 r. przybyło 7427 nowo zarejestrowanych pojazdów, co stanowiło wzrost rok do roku o 44,9 proc.

Gros pojazdów tej kategorii stanowiły rejestracje samochodów ciężarowych (do 3,5 tony) których w czerwcu było 7028 (wzrost 46,3 proc. w porównaniu do czerwca 2020 r.).W I półroczu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 39024 samochodów dostawczych, co stanowiło wzrost o 58,5 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2020 r.

Z racji, iż wynik pierwszej połowy ubiegłego roku. wypaczony został przez atak pandemii COVID-19 i bardzo surowe obostrzenia, warto porównać wynik z ostatniego półrocza do I poł. 2019 r. Mimo faktu, iż pierwsza połowa br. to także okres pandemii liczba rejestracji dostawczaków była o 11,3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2019 r. Zapewne przyczyną był dynamiczny rozwój branży kurierskiej (korzystającej głównie z pojazdów tego typu) spowodowany boomem w handlu internetowym.

Rejestracje samochodów dostawczych

Czerwiec 2021 r. Zmiana r/r Styczeń-Czerwiec 2021 r. Zmiana r/r
Samochody dostawcze 7427 44,9 proc. 39024 58,5 proc.
Samochody ciężarowe dmc do 3,5 t 7028 46,3 proc. 37324 57,2 proc.
Samochody specjalne do 3,5 t 399 23,9 proc. 1700 94,3 proc.

Źródło: PZPM

Fot. DAF Trucks

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)