W polskim transporcie prym wiodą przewoźnicy samochodowi. Kolejny rok ze wzrostem przewozów

W polskim transporcie prym wiodą przewoźnicy samochodowi. Kolejny rok ze wzrostem przewozów

Główny Urząd Statystyczny podał szczegółowe dane dotyczące przewozów ładunków w 2018 r. Patrząc na poszczególne kategorie transportu – w ubiegłym roku nastąpił wzrost przewozów wszystkimi rodzajami transportu w porównaniu do 2017 r., z wyjątkiem śródlądowego transportu wodnego. Transport samochodowy miał znowu największy udział.

W sumie w 2018 r. przewieziono 2,191 mld ton, co oznacza o 6,8 proc. więcej niż w 2017 r. Największy udział w tym wyniku miał transport samochodowy – 1,873 mld ton (wzrost o 7,2 proc.), z czego transportem zarobkowym przewieziono 1,183 mld t. Dla porównania koleje, drugie pod względem udziału, odnotowały wynik na poziomie 249,2 mln t (wzrost o 4,1 proc.).

W przeliczeniu na tonokilometry cały sektor transportu uzyskał w 2018 r. wynik o 7,4 proc. lepszy niż rok wcześniej. Także i w tym ujęciu dominował transport samochodowy, który urósł o 8,4 proc.

Przewozy ładunków (w milionach tonokilometrów)

2017 2018
Ogółem 434 932 467 193
Transport samochodowy (w tym zarobkowy) 348 559 (302 259) 377 778 (329 529)
Transport kolejowy 54 797 59 388
Transport morski 9 362 7 619

Patrząc na to, co wozili przewoźnicy – największy udział w strukturze ładunków miały rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (24,5 proc.).

Struktura przewozów ładunków w 2018 r.

Infografika: GUS

Natomiast analizując rynek pod kątem kierunków, w 2018 r. w transporcie samochodowym dominowały przewozy terenie kraju (80,8 proc.), podobnie zresztą jak na kolei (66,8 proc.).

Transport samochodowy – przewozy ładunków według kierunku (w tys. ton, dane częściowo szacunkowe)

2017 2018
Krajowy 1 216 818,3 1 123 400,3
Międzynarodowy – eksport 82 826,2 78 286,7
Międzynarodowy – import 72 196,6 68 070,9
Międzynarodowy – tranzyt 3 932,7 3 169,1
Międzynarodowy – pomiędzy obcymi krajami 126 037,3 117 257,1

Ten aspekt miał także odbicie w strukturze stref odległości przewozów realizowanych w transporcie krajowym. Najwięcej ładunków przewiezionych zostało na dystansie do 49 km, najmniej natomiast  na odległość ponad 500 km – czytamy w opracowaniu GUS.

Transport samochodowy – przewozy krajowe według stref odległości (w tys. ton, dane częściowo szacunkowe)

2017 2018
49 km i mniej 606 995,3 548 246
50 – 149 km 325 173 293 334,4
150 – 499 km 262 540,3 261 593,4
500 km i więcej 22 109,6 20 226,5

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty