Najważniejsze zmiany dla branży transportowej w Europie. Sprawdź, co przyniesie nowy rok

Najważniejsze zmiany dla branży transportowej w Europie. Sprawdź, co przyniesie nowy rok

Najważniejsze zmiany dla branży transportowej w Europie. Sprawdź, co przyniesie nowy rok

Poza podwyżkami stawek opłat drogowych w niektórych krajach Unii Europejskiej, branżę transportową czeka w tym roku szereg zmian w przepisach ruchu drogowego, płacach i regulacjach dotyczących drogowego transportu towarów.

Podwyżki płacy minimalnej

Francja

1 stycznia 2021 r. minimalna stawka godzinowa brutto we Francji wzrasta około 1 proc. i wynosi 10,25 euro (z 10,15 euro po podwyżce w styczniu 2020 r.). Kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto to nieco powyżej 1554 euro.

Niderlandy

Zgodnie z holenderskimi przepisami, układy zbiorowe (tzw. CAO) dla branży przewozowej i logistycznej obowiązują jedynie przedsiębiorców z Holandii, zagraniczni przewoźnicy muszą stosować w przypadku delegowanych kierowców ogólnie obowiązujące stawki minimalnej płacy. Ustawowa płaca minimalna (brutto) z początkiem 2021 r. dla osoby powyżej 21 lat wynosi 1648 euro miesięcznie (388 euro tygodniowo i 78 euro za dzień).

Poniżej prezentujemy minimalne stawki za godzinę (brutto) obowiązujące od 2021 r.

Pracownik w wieku 21 lat i starszy Pracownik w wieku 20 lat Pracownik w wieku 19 lat Pracownik w wieku 18 lat
36-godzinny tydzień pracy 10,80 euro 10,24 euro 6,49 euro 5,40 euro
38-godzinny tydzień pracy 10,24 euro 8,19 euro 6,14 euro 5,12 euro
40-godzinny tydzień pracy 10,24 euro 7,78 euro 5,84 euro 4,86 euro

Niemcy

Kierowcy realizujący na terenie Niemiec przewozy (kabotaż, transport międzynarodowy z rozładunkiem lub załadunkiem w Niemczech i doładunek lub częściowy rozładunek w tym kraju) mogą liczyć na podwyżkę z początkiem 2021 r. Przewoźnicy natomiast muszą spodziewać się wyższych kosztów w związku ze wzrostem stawek. 

1 stycznia 2021 r. płaca minimalna w Niemczech wzrasta do 9,50 euro za godzinę. Ustawowe wynagrodzenie minimalne należy stopniowo zwiększać do 10,45 euro brutto za godzinę, a kolejnej podwyżki należy się spodziewać już za pół roku. 1 lipca 2021 r. kwota ta wyniesie 9,60 euro. Następny wzrost stawek minimalnego wynagrodzenia w Niemczech nastąpi 1 stycznia 2022 r. i stawka godzinowa wzrośnie wtedy do 9,82 euro. Ostatni etap podnoszenia pensji zaplanowano na 1 lipca 2022 r. Wtedy płaca w Niemczech wzrośnie aż do 10,45 euro za godzinę.

Przepisy regulujące transport drogowy towarów

Dania i kabotaż

1 stycznia 2021 r. w Danii wchodzi w życie nowa ustawa o wynagrodzeniach kierowców, zgodnie z którą przepisom o minimalnej płacy podlegają truckerzy wykonujący transport krajowy, kabotaż i część drogową transportu kombinowanego w Danii. Przepisy obejmują również zagraniczne firmy transportowe i ich pracowników. 

Oznacza to, że przewoźnicy z zagranicy, realizujący kabotaż na terytorium Danii, muszą za te operacje zapłacić kierowcom pensję według stawki godzinowej określonej przez ogólnokrajowy układ zbiorowy dla sektora transportu (164,96 koron duńskich za godzinę, czyli około 100 zł). 

Na zagraniczne firmy transportowe, poza naliczaniem pensji dla kierowców za wspomniane wyżej przewozy, nałożone zostały jeszcze inne obowiązki. Mowa m.in. o konieczności zapisania się do specjalnego rządowego rejestru i zgłaszania transportu objętego płacą minimalną. 

W przypadku niedokonania rejestracji lub nieprawidłowego zgłoszenia operacji kabotażowej przewoźnikowi grozi 10 tys. koron duńskich grzywny (ok. 5,7 tys. złotych). Jeśli jednak w trakcie kontroli okaże się, że kierowca nie otrzymuje odpowiedniej pensji za wykonywany w Danii kabotaż, kara wyniesie znacznie więcej, tj. co najmniej 35 tys. koron duńskich (ok. 21,5 tys. złotych). 

Nowe przepisy nie obejmują przewozów międzynarodowych i transportów realizowanych pojazdami poniżej 3,5 t. 

Nowe przepisy regulujące transport specjalny w Niemczech

1 stycznia 2021 r. w Niemczech wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym (StVO), a wraz z nią zmiany dotyczące przewozów specjalnych (transport ciężki i ponadgabarytowy). Nowe niemieckie przepisy mają niekorzystny wpływ na wielu zagranicznych przewoźników w zakresie zezwoleń stałych na teren całego kraju. Zagraniczne firmy, które nie mają oddziału w Niemczech, nie mogą już uzyskać ogólnokrajowych stałych zezwoleń.

Ponadto z początkiem 2021 r. zmienia się również model obliczania opłat za uzyskanie zezwoleń i należy się spodziewać ogromnych podwyżek. 

Nowe wymogi dla ciężarówek i nowe zakazy

Zakaz korzystania z CB radia w Niemczech

W połowie 2020 r. miał wejść w życie niemiecki zakaz korzystania z CB radia (konkretniej chodzi o korzystanie z tego sprzętu bez zestawu głośnomówiącego). Ostatecznie jednak, ze względu na stanowczy sprzeciw branży, w tym zrzeszeń transportowych oraz ze względu na niedostateczną dostępność zaawansowanych technologicznie modeli CB radia, umożliwiających jego użytkowanie bez użycia dłoni, Bundesrat postanowił odłożyć egzekwowanie zakazu do 30 czerwca 2021 roku

Francja i oznakowanie ciężarówek

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało przepisy mające na celu ochronę pieszych, rowerzystów i użytkowników skuterów. Wprowadzają one obowiązek wyposażania ciężarówek w oznakowanie sygnalizujące o martwym polu. Przepisy określają również jego lokalizację – musi być widoczne z boków, jak również z tyłu pojazdu.

Obowiązek ten dotyczy pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, poruszających się w miastach. Z początkiem 2021 r. ma zostać opublikowane także rozporządzenie precyzujące warunki umieszczania oznakowania na pojazdach.

Za niedopełnienie tego obowiązku będzie groziła grzywna za wykroczenie czwartej klasy, tj. nawet 750 euro, jednak przez pierwsze 12 miesięcy obowiązuje okres przejściowy. W czasie jego trwania, kierowcy pojazdów mających boczne i tylne naklejki informujące o martwych punktach, które nie są dostosowane ściśle do nowych norm, nie będą karani.

Surowsze normy emisji w Londynie

Londyński Urząd Transportu (Transport for London -TfL) ze względu na pandemię koronawirusa przesunął termin wejścia w życie surowszych norm w strefie LEZ (Low Emission Zone). Pierwotnie od 26 października br. miały wejść w życie zaostrzone normy londyńskiej strefy niskich emisji. Ostatecznie termin ten przesunięto na 1 marca 2021 r.

Obecne normy emisji LEZ określają limit ilości cząstek stałych (PM) emitowanych przez pojazd. Zaostrzone normy określą również limit tlenków azotu (NOx) dla niektórych pojazdów. Po wejściu w życie zmian, pojazdy ciężarowe będą musiały spełniać normy emisji spalin Euro VI (NOx i PM) lub uiszczać dzienną opłatę za jazdę po obszarze Wielkiego Londynu (Greater London) obejmującego stolicę i 32 gminy miejskie.

Od 1 marca za wjazd do regionu samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, który nie spełnia podanych niżej norm, trzeba będzie uiścić opłatę: 

– jeśli pojazd nie spełnia normy Euro 6 (NOx i PM), będzie podlegał opłacie dziennej w wysokości 100 funtów,

– jeśli pojazd nie spełnia normy Euro 4 (PM), będzie podlegał dziennej opłacie w wysokości 300 funtów.

Poza zmianami, które widnieją wyżej, zmieni się także sposób karania przewoźników za niedostosowanie się do wymogów:

– zostanie wprowadzona kara pieniężna w wysokości 1000 funtów (jeśli zostanie wpłacona w ciągu 14 dni, to zmniejszy się do 500 funtów) dotycząca pojazdów spełniających normę Euro 4, ale niespełniających normy Euro 6 o masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

– kolejną karą będzie 2000 funtów (jeśli zostanie wpłacona w ciągu 14 dni, to zmniejszy się do 1000 funtów) dla pojazdów spełniających normę Euro 4 o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane i nie uiściły opłaty.

Francja i zmiany dotyczące opon zimowych 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 2020-1264 z 16 października 2020 r. o obowiązku wyposażania niektórych pojazdów w okresie zimowym, od 1 listopada 2021 r. na terenach górskich będą obowiązkowe zimowe łańcuchy lub opony. Do tej pory we Francji obowiązywał nakaz stosowania łańcuchów tylko na drogach oznaczonych odpowiednim znakiem drogowym i tylko, gdy pokryte były śniegiem.

Prefekci 48 departamentów położonych w masywach górskich (Alpy, Korsyka, Masyw Centralny, Masyw Jury, Pireneje, Masyw Wogezów) sporządzą listę gmin, w których zimą, tj. od 1 listopada do 31 marca, będzie obowiązywał nowy wymóg wyposażenia pojazdów. 

Nowe przepisy będą wymagały od lekkich pojazdów użytkowych, a także aut ciężarowych bez przyczepy lub naczepy, posiadania 4 opon zimowych (oznaczonych jako M+S/MS/M&S) lub montażu łańcuchów śniegowych na dwóch kołach napędowych. Natomiast pojazdy ciężarowe z przyczepą lub naczepą muszą mieć łańcuchy śniegowe umożliwiające ich montaż na co najmniej dwóch kołach napędowych, nawet jeśli mają opony zimowe.

Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych

Nocny zakaz ruchu na A12 w Tyrolu

Nocny zakaz ruchu pojazdów ciężarowych na tyrolskiej autostradzie A12 (Inntal Autobahn) dopuszczał pewne wyjątki. Niestety termin obowiązywania wyłączeń wygasł z końcem 2020 r. Mowa o nocnym ograniczeniu ruchu na A12 w Brenner obowiązującym w obu kierunkach między 6. (pod Langkampfen) a 90. kilometrem (Zirl) drogi. Obejmuje on samochody ciężarowe i pojazdy przegubowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t, a także samochody ciężarowe i samobieżne maszyny robocze z przyczepami, w których masa całkowita obu pojazdów przekracza 7,5 t. 

W zależności od pory roku, wspomniane pojazdy nie mogą korzystać z trasy w następujących godzinach:

– od maja do października od godz. 22 do 5 rano w dni powszednie i od godz. 23 do 5 rano w niedziele i święta,

– od listopada do kwietnia, od godz. 20 do 5 rano w dni powszednie i w od 23 do 5 rano w niedziele i święta.

Lokalne przepisy (LGBl. 64/2010 w brzmieniu LGBl. 62/2016) dopuszczają pewne wyjątki. Mianowicie spod zakazu wyłączone były pojazdy ciężarowe spełniające normę emisji Euro 6 (pod warunkiem, że przynależność do tej Euroklasy jest potwierdzona odpowiednim oznakowaniem pojazdu zgodnie z rozporządzeniem IG-L – dotyczącym oznaczania klas emisji). Wyjątek ten wygasł jednak 31 grudnia 2020 r. 

Od początku 2021 r. wyłączeniem spod nocnego ograniczenia ruchu objęte są jedynie:

– przewozy, w których przewagę stanowi szybko psująca się żywność o okresie przydatności do spożycia wynoszącym zaledwie kilka dni oraz przewozy cyklicznych materiałów drukowanych (gazety i czasopisma),

– przewozy niezbędne dla zapewnienia pilnej opieki medycznej,

– transport zwierząt żywych,

– przewozy związane z budową i przebudową infrastruktury drogowej na autostradach A12 i A13, rozbudową infrastruktury kolejowej na trasie Monachium – Werona lub budową tunelu kolejowego Brennerbasistunnel.

– przejazdy pojazdów holowniczych oraz pomocy drogowej,

– transport podlegający załadunkowi lub przeładunkowi na transport kolejowy do, lub z terminali kolejowych w miejscowościach Hall i Wörgl, o ile taki przewóz może zostać udowodniony odpowiednim dokumentem.

Zakazy dla zanieczyszczających

Przypomnijmy, że na tym samym odcinku tyrolskiej autostrady (A12 między Langkampfen a Zirl w obu kierunkach) obowiązują zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 t dla najniższych klas emisji. Mowa o truckach spełniających normy Euro 0, 1, 2, 3 i 4, a od 1 stycznia 2021 r. także dla Euroklasy 5.

Wyjątki stanowią tu przejazdy w ramach transportu kombinowanego w celu załadunku kolejowego (wymagany jest odpowiedni dokument potwierdzający):

– do terminala kolejowego Hall (dojazd możliwy jedynie w kierunku wschodnim, odjazd w kierunku zachodnim),

– do terminala kolejowego Wörgl (dojazd możliwy jedynie w kierunku zachodnim, odjazd w kierunku wschodnim).

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze