Az európai képviselők a Mobilitási Csomag legszigorúbb változatát támogatják – kivált a kabotázs tekintetében

A cikk olvasási ideje 3 perc

Az európai képviselők a Mobilitási Csomag legszigorúbb változatát támogatják – kivált a kabotázs tekintetében

Az Európai Parlament Foglalkoztatási Bizottsága véleményezte a Mobilitási Csomag újabb előírásait. Ez alkalommal a Bizottság a közúti fuvarozói szakmához (EK/1071/2009) és a nemzetközi árufuvarozási piachoz való hozzáférésre (EK/1072/2009) vonatkozó változásokat véleményezte. A Bizottság véleménye szerint ezek a szabályok nem kedvezőek a közös európai közúti fuvarozási piac számára. Következményeikben pedig az uniós gazdaság számára is rosszat jelentenek. Különösen erősen korlátoznák a kabotázs tevékenységet.

A Foglalkoztatási Bizottság véleményének természetesen csak segítő jelentősége van. A kulcsfontosságú lépés a az európai parlamenti törvényhozási folyamatban a Szállítmányozási és Turisztikai Bizottság jelentése lesz. Ettől viszont még jól tükrözi az európai parlamenti képviselők szavazatainak megoszlását. Látszik, hogy a nehezítő megoldások támogatói vannak többségben, sőt, olyan megoldásoké, amelyek inkább elzárnák a hozzáférést a fuvarozási piachoz az Európai Unió perifériáján található tagállamok szállítmányozói számára.

A Bizottság munkájának az eredménye azt mutatja, hogy az előző évben az Európai Bizottság által az Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek bemutatott Mobilitási Csomag még erősebb piacellenes arculatot kaphat.

Erősen korlátozott kabotázs?

Így tehát a szociális ügyekkel foglalkozó európai parlamenti képviselők javaslatai között a következőket találhatjuk:

– már az első naptól fogva a kiküldetés szabályainak érvényesítése minden nemzetközi fuvarban a felrakodás és a lerakodás országában, valamint a kabotázsfuvarok esetén;

– kötelezettség pénzügyi eszközök birtoklására – pénzügyi képességektől függetlenül – legalább a szállítmányozó által foglalkoztatott személyek száma és a havi bérük szorzatának magasságában;

– a tagállami törvényhozásban lehetőség létrehozása arra, hogy kötelező időszakos képzéseket lehessen bevezetni (3 évente) a szakmai kompetenciákról szóló bizonyítványt birtokló személyek számára;

– a közúti fuvarozói szakmához való hozzáféréssel kapcsolatos követelményeknek való megfelelőség kötelező, minden szállítmányozóra érvényes időszakos vizsgálati idejének 5 évről 3-ra csökkentése;

– az országos elektronikus nyilvántartásban szereplő adatok körének bővítése a következőkkel: a szállítmányozó által alkalmazott személyek száma, azok személyes adatai, lakóhelyük országa, a szerződésük szerint hatályos munkajog, a társadalombiztosítási járulékfizetés országa és a társadalombiztosítási azonosító száma;

– az országos elektronikus nyilvántartásban szereplő adatokhoz való valós idejű hozzáférés valamennyi tagállam illetékes szervei számára;

határokon átnyúló ellenőrzések bevezetése azon cégek számára, amelyeknek van leányvállalata, azzal a céllal, hogy azonosítsák a nyereség aránytalan átvitelét vagy a levonások nem teljes elszámolását;

– intelligens tachográf felszerelése a járműben, mint további kötelező feltétel bevezetése a nemzetközi fuvarozásban való részvételhez;

– a kabotázstevékenység végzésére engedélyezett időkeret csökkentése 48 órára;

– olyan kabotázsfuvarok szervezésének kötelezővé tétele, amelyek biztosítanák a járművezetőnek a pihenőt otthon, vagy az általa választott helyen;

minimum 7 napos elválasztó időszak bevezetése két 48 órás kabotázsművelet között ugyanannak az országnak a területén – hogy a jármű visszatérhessen a szállítmányozó székhelye szerinti országba;

– tagállamok szerveinek írásos tájékoztatásának kötelezettségének bevezetése a folytatott kabotázsfuvarokról, legkésőbb azok megkezdésének napján – a tájékoztatás tartalmazni fogja az érintett felek, a jármű, a járművezető, a foglalkoztatási és társadalombiztosítási adatokat, és a kabotázsművelet időtartamát is;

– a „multi-drop” kabotázsfuvarok megszűntetése.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek