Mobilumo paketas Didžiojoje Britanijoje? Patikrinkite, kokios nuostatos įgyvendintos Britanijoje
geograph.org.uk/CC BY-SA 2.0/Gerald England nuotr.

Mobilumo paketas Didžiojoje Britanijoje? Patikrinkite, kokios nuostatos įgyvendintos Britanijoje

Didžiosios Britanijos Vyriausybė tyliai įgyvendino nuostatas, įtrauktas į ES Mobilumo paketą.

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Gregor Gowans

Gregor Gowans

Trans.INFO žurnalistas

23.02.2022

Didžiosios Britanijos Vyriausybė tyliai įgyvendino nuostatas, įtrauktas į ES Mobilumo paketą.

Mobilumo paketas Didžiojoje Britanijoje? Patikrinkite, kokios nuostatos įgyvendintos Britanijoje
geograph.org.uk/CC BY-SA 2.0/Gerald England nuotr.

Prieš daugiau nei dvi savaites paskelbtuose konsultacijų rezultatų dokumentuose Transporto departamentas pranešė, kad Didžioji Britanija sutiko įvesti naujus reikalavimus, susijusius su operatorių licencijomis bei darbuotojų komandiravimo taisyklėmis.

„Vadovaujantis šiuo susitarimu, Didžioji Britanija sutiko įgyvendinti ES Mobilumo paketo elementus, o dvi pagrindinės pokyčių sritys (…) įsigalioja 2022 m. vasarį (darbuotojų komandiravimas ir kai kurie pokyčiai, susiję su licencijų suteikimu sunkvežimių operatoriams) ir 2022 m. gegužę (licencijų suteikimas sunkvežimių operatoriams)“, – rašoma dokumente.

Tačiau kol kas daugelis detalių, susijusių su Mobilumo paketo  įgyvendinimu, dar neprieinamos. Tai, be kita ko, darbo užmokestis, kurį turėtų gauti komandiruojami darbuotojai, vykdydami kabotažą Didžiojoje Britanijoje.

ES teisės aktai, kurie bus įgyvendinti Didžiojoje Britanijoje

Minėtame dokumente aiškinama, kad pagal „Brexit“  prekybos sutarties sąlygas, Didžioji Britanija sutiko priimti esmines Mobilumo paketo nuostatas, susijusias su prekių gabenimu lengvosiomis transporto priemonėmis:

Vykdant derybas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės bei pasirašius prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą (TCA), Jungtinė Karalystė sutiko papildyti reikalavimus, susijusius su licencijų suteikimu sunkvežimių operatoriams, siekiant į sąrašą įtraukti komercines transporto priemones, kurių bendroji masė didesnė nei 2,5 t iki 3,5 t (vidutinio dydžio ir dideli mikroautobusai), vykstantys tarptautinėmis trasomis komerciniais tikslais.

Šių pokyčių (…) įgyvendinimo tikslas – gauti informaciją apie visą Jungtinę Karalystę. Vis dėlto reikia atsiminti, kad yra skirtumų tarp Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės Airijoje galiojančių teisės aktų ir licencijų suteikimo operatoriams sistemų.“

Minėti teisės aktai nebus taikomi transporto operatoriams, gabenantiems lengvąsias prekes ir dirbantiems tik Jungtinėje Karalystėje. Vis dėlto ši situacija gali pasikeisti, nes, tikėtina, baigiamajame konsultacijų dokumente ateityje bus įvesti pakeitimai.

Komandiruojami darbuotojai

Primename, kad neseniai Europos Sąjunga priėmė direktyvą, kuria siekiama įgyvendinti naujas vairuotojų komandiravimo taisykles . Pirmieji pakeitimai, pagal kuriuos būtina registruoti tachografe sienų kirtimus, įsigaliojo vasario 2 d. Panašiai ir reikalavimas, kad vairuotojai, vykdydami kabotažinius pervežimus, kitoje valstybėje narėje gautų minimalius toje šalyje galiojančius atlyginimus. Nuo vasario 21 d. įsigalioja taip pat nuostata dėl reguliaraus sunkvežimių grįžimo į registravimo šalį.

Dokumente, kuriame nurodyti konsultacijų rezultatai, patvirtinama, kad „panašūs reikalavimai“ numatyti „Brexit“  prekybos sutartyje, kad Didžiosios Britanijos vairuotojai galėtų įvažiuoti į Europos Sąjungos teritoriją. Patvirtinta taip pat, kad Didžioji Britanija naudosis ta pačia informacine sistema kaip ir ES.

Sienos kirtimas vykstant į ir iš Didžiosios Britanijos turi būti registruojamas tachografo pagalba, kol sunkvežimio vairuotojas paliks keltą ar traukinį. Europos Komisijos internetiniame puslapyje skelbiama, kad Didžiosios Britanijos šalies kodas – (15)H. Prancūzijos atitikmuo yra (11)H, Belgijos (06)H, Lietuvos – (1F)H. Visi skaitmeniniai ir raidiniai kodai pateikti Europos Komisijos internetiniame puslapyje .

Reikalavimai ir minimalūs atlyginimai į Didžiąją Britaniją komandiruojamiems darbuotojams

Britanijos Vyriausybė teigia, kad skelbs savo sąlygas užsienio vairuotojams, kurie bus komandiruojami į šią šalį. Tačiau, kadangi praėjo jau beveik savaitė nuo taisyklių, susijusių su komandiruojamais darbuotojais, įsigaliojimo, tiksli informacija dar neprieinama.

Su darbuotojais, komandiruojamais į Didžiąją Britaniją, susijusių nuostatų laikymosi stebėjimas

Vadovaujantis baigiamuoju konsultacijų dokumentu, Didžioji Britanija, „tikėtina“, paskirs vykdomąsias agentūras, „pavyzdžiui DVSA“ (Vairuotojų ir transporto priemonių standartizacijos agentūra – red.) kaip kompetentingus organus „išduoti prašymus dėl dokumentų, susijusių su ES komandiruojamais vairuotojais operatoriais, kai jie vykdo kabotažinius pervežimus Didžiosios Britanijos teritorijoje.“

Vis dėlto atrodo, kad pradžioje stebėjimas bus labai silpnas. Vienoje iš minėto dokumento ištrauktų rašoma:

„Tačiau nedidelė tikimybė, kad Didžioji Britanija iš karto teiks pirmenybę griežtam komandiravimui keliamų reikalavimų vykdymo užtikrinimui. Taip atsitinka dėl kitų svarbesnių nuostatų vykdymo užtikrinimo, tarp jų susijusių su viešojo saugumo kritinėmis taisyklėmis, pavyzdžiui, vairuotojų darbo laikas, transporto priemonių trūkumai ir perkrovos.“

Jeigu nebus griežtai reikalaujama laikytis šių nuostatų – kaip aiškėja iš aukščiau cituojamos ištraukos – tai bent per trumpą laiką užsienio transporto įmonės galės lengvai išvengti Didžiojoje Britanijoje galiojančių minimalių atlyginimų mokėjimo savo vairuotojams.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi