Vokietija nori bet kokia kaina pašalinti Rytų Europos vežėjus iš rinkos. „Įmonės iš Rytų sutrikdo sąžiningą konkurenciją“

Vokietija nori bet kokia kaina pašalinti Rytų Europos vežėjus iš rinkos. „Įmonės iš Rytų sutrikdo sąžiningą konkurenciją“

Vidutinis skaitymo laikas 6 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

25.05.2021

Vokietija nori bet kokia kaina pašalinti Rytų Europos vežėjus iš rinkos. „Įmonės iš Rytų sutrikdo sąžiningą konkurenciją“

Vėl grįžta kabotažo ir jo kontrolės Vokietijoje tema. Transporto organizacijos aliarmuoja, kad nustatoma vis daugiau piktnaudžiavimų atveju, kuriuos daro įmonės iš Rytų, ir ragina sugriežtinti taisykles, susijusias taip pat ir su kabotažo kontrole. Tačiau šis klausimas nėra paprastas, nes daugelis užsienio sunkvežimių priklauso dukterinėms Vokietijos transporto įmonėms. Nepaisant to, visi sutaria dėl vieno – kova su darbo užmokesčio dempingu veiksmingai pašalins nesąžiningą konkurenciją.

Daugelis Vokietijos vežėjų ir vairuotojų skundžiasi dėl kabotažo taisyklių nesilaikymo. Tokie piktnaudžiavimai – įprasta praktika Vokietijoje ir kiekvienais metais tampa vis dažnesni. Kaltinama konkurencija iš Rytų Europos, nes tai tariamai lemia rimtus sąžiningos konkurencijos iškraipymus.

Problema yra taip pat vidinio pobūdžio. Sunkvežimiai iš kitų ES valstybių narių transporto paslaugas vienoje Europos Sąjungos šalyje gali teikti tik ribotai, taip kad transporto kompanijos iš šalių, kur yra mažas darbo užmokestis, neturėtų  pranašumo rinkoje. Tačiau daugelis užsienio sunkvežimių Vokietijos keliuose tai transporto priemonės, priklausančios Vokietijos transporto bendrovių užsienio dukterinėms įmonėms, kurios tokiu būdu sukuria vidinę konkurenciją.

Pavyzdžiui, vairuotojas iš Lietuvos, Lenkijos ar Rumunijos gali atlikti tik keletą vežimų Vokietijoje, o tada turi grįžti į įmonės būstinės šalį. Draudžiama siųsti tuščią sunkvežimį į paskirties šalį užsakymo įvykdymo tikslu. Kabotažo dėka transporto įmonės gali išvengti tuščių ridų. Tai padidina pasiūlą ir daro sunkvežimių transportą efektyvesnį. Aplinkos apsauga tai dar viena pagrindinė kabotažo idėja. Deja, pasak vokiečių verslininkų, šiandien tai nebeturi jau jokios prasmės.

Nepalankios užimtumo sąlygos transporto sektoriuje

Realybėje vežėjai nežiūri į šias taisykles labai rimtai. Pasak Vokietijos verslininkų, ištisi sunkvežimių parkai iš Rytų ir Pietryčių Europos daugelį mėnesių lieka Vokietijoje. Vairuotojai kartais gyvena prastomis sąlygomis ankštose kabinose greitkelių pakraštyje arba pramoniniuose rajonuose.

Šia tema jau pasirodė daugybė dokumentų, ne tik Vokietijoje. Apie tai kalbama ZDF reportaže  “Kelio vergai” apie vairuotojus iš Rytų Europos, WDR filme apie vairuotojus iš Ukrainos ir Baltarusijos, gabenančius krovinius „Amazon“ įmonei, „Laisvės TV“ televizijos lietuviškame reportaže “Sunkvežimių vergai”, apie vairuotojų iš trečiųjų šalių samdymą, “Euronews” reportaže apie nepalankias užimtumo sąlygas transporto srityje ir daugelyje kitų.

Vokietija vairuotojus iš trečiųjų šalių apibūdina kaip žmones, kurie turi rinktis tarp karo Ukrainoje, protestų Baltarusijoje ir sunkvežimio vairavimo Lietuvos, Lenkijos ar Rumunijos vežėjų įmonėse, už gerokai mažiau nei Vokietijos minimalus atlyginimas. Taip pat jie užduoda klausimą, kodėl tai vyksta ir kaip su tuo kovoti.

Tačiau dažniausiai pasipiktinimą sukelia ne pats socialinis dempingas, o jo poveikis transporto vidaus rinkai ir auganti užsienio vežėjų dalis rinkoje. Tai patvirtina kai kurių Vakarų šalių veiksmai, kuriais siekiama apriboti užsienio verslo dalyvavimą šalyje (minimalūs atlyginimai, kabotažo apribojimai, draudimai miegoti kabinose ir kt.).

Vokietija griežtina kabotažo kontrolę

Mobilumo paketu buvo siekiama sugriežtinti taisykles. Tačiau, pasak profesionalių vairuotojų, vis dar trūksta kontrolės. Todėl BAG tikisi padidinti darbuotojų skaičių, kad padidėtų saugumas keliuose. Šiemet planuojama įdarbinti apie 80 papildomų inspektorių, o tai padidins jų skaičių iki 300.

Remiantis BAG kelių eismo kontrolės statistika, iš viso 2019 metais buvo atlikta 623 000 patikrinimų. Duomenys už 2020 m. dar nebuvo įvertinti. Pirmąjį 2021 m. ketvirtį BAG patikrino daugiau kaip 3700 transporto priemonių, ar laikomasi kabotažo, taip pat įprasto kassavaitinio poilsio laikotarpio taisyklių. Buvo užfiksuota 220 transporto priemonių, atliekančių draudžiamus kabotažo vežimus. Savo ruožtu iš daugelio 2019 m. patikrinimų, 45 001 transporto priemonė kėlė abejones.

Lyginant su kitomis ES šalimis, užsienio transporto bendrovių dalis Vokietijos vidaus transporto sektoriuje kasmet auga. Žemiau pateikta diagrama rodo, kur vyksta dauguma kabotažo operacijų.

Dažnesni patikrinimai taip pat Austrijoje

Pasak Austrijos vidaus reikalų ministerijos (BMI) atstovo spaudai, 2020 m., atliekant sunkvežimių ir autobusų patikrinimą, iš viso buvo pateikti 211 852 pranešimai apie pažeidimus. Tai beveik 23 proc. mažiau nei pernai. Dauguma jų buvo susiję su vairavimo ir poilsio laiko reikalavimų nesilaikymu (83 264), transporto priemonių techniniais defektais (59 885), perkrova (34 617) ir netinkamu krovinio tvirtinimu (5 021). Iš viso 26 046 sunkvežimių ir autobusų negalėjo tęsti važiavimo.

Tačiau pavojingų krovinių sektoriuje, 2020 m. 8 134 transporto priemonės buvo tikrinamos išsamiau (2019 m. – 10 373). Policijos įstaigos neleido 561 transporto vienetams tęsti kelionės dėl tiesioginės grėsmės (2019 m. – 623). Austrijos valdžios institucijos pabrėžia, kad patikrinimų skaičius yra nepakankamas, ir ragina juos intensyvinti. Šiuo metu valdžia įdarbina ir rengia naujų inspektorių mokymus.

„Nuo 2021 m. balandžio 14 d. mes jau apmokėme 1016 sunkvežimių eismo kontrolės darbuotojų, iš jų 262 – ir pavojingų krovinių kontrolės srityje“, – informuoja BMI spaudos atstovas Austrijoje – Harald Sörös.

Tachografai padės kovoti su sukčiavimu

Vokietijos valdžia svarsto, ar darbuotojų skaičius BAG padidinimas padės veiksmingiau kovoti su darbo užmokesčio dempingu. Transporto organizacijų teigimu, kad būtų užtikrintos palyginamos konkurencijos sąlygos, Vokietija turi nutraukti nuolatinį kabotažą. Naujose taisyklėse numatytas keturių dienų pertraukos laikotarpis ir vilkiko grąžinimas į bendrovės būstinę kas du mėnesius, tačiau Vokietijoje tam nėra jokio teisinio pagrindo, ypač dėl pareigos grįžti stebėsenos.

Pasak Vokietijos valdžios institucijų, geras sprendimas gali būti tachografai, padedantys registruoti sienos kirtimą ir taip veiksmingiau kovoti su sukčiavimu. Transporto inspekcija visų pirma galės patikrinti vairuotojo kortelės galiojimą, sienos kirtimą ir tinkamo atlygio klausimą.

Bendradarbiavimas: Sabina Koll/4trucks nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi