Logistyka 4.0 w praktyce. W słodkiej branży automatyzacja ma wielkie wzięcie

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Logistyka 4.0 w praktyce. W słodkiej branży automatyzacja ma wielkie wzięcie

W logistyce branży cukierniczej i piekarniczej automatyzacja robi ostatnio prawdziwą furorę. Wymagania klientów rosną, a specyfika produktów tego sektora wymusza stosowanie coraz bardziej rygorystycznych zasad co do składowania. Automatyzacja to ułatwia.

Nowe centrum logistyczne Nicopan, producenta i dystrybutora pieczywa oraz wyrobów cukierniczych będzie bazować na półautomatycznym systemie Pallet Shuttle i oprogramowaniu magazynowym Easy WMS. Za pomocą jednego interfejsu można jednocześnie obsługiwać oba rozwiązania.

Centrum logistyczne Nicopan, zlokalizowane w Granadzie w Hiszpanii, to pięć pomieszczeń o różnym przeznaczeniu: dwa pomieszczenia do składowania surowców, dwa do składowania produktów gotowych z fabryki oraz jedno do składowania kartonów i opakowań.

Pallet Shuttle zwiększa wydajność

We wszystkich częściach zostaną zamontowane bloki regałów z półautomatycznym systemem Pallet Shuttle. Jest to przykład magazynowania akumulacyjnego, w którym do obsługi palet w obrębie regałów, zamiast widlaków są wykorzystywane transportery Pallet Shuttle.

Wymiary instalacji dostosowano do wielkości poszczególnych pomieszczeń (składowanie od 5 do 13 palet na głębokość).

Operator przy użyciu tabletu wydaje komendy transporterowi, które przekazywane są za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Wózek umieszcza pobrany ładunek w pierwszym wolnym miejscu, maksymalnie zagęszczając składowane palety. Dzięki temu, że nie ma potrzeby wjazdu wózków widłowych do korytarzy, magazyn zyskuje na głębokości, a tym samym na pojemności. Zastosowanie Pallet Shuttle usprawnia też samą obsługę oraz minimalizuje ryzyko ewentualnego uszkodzenia regałów oraz składowanych ładunków. Jest to rozwiązanie dla magazynów z dużą liczbą palet na jednostkę magazynową, w których operacje załadunku i rozładunku przeprowadza się bardzo często.

Wśród głównych zalet konstruktorzy wymieniają:

– zwiększenie różnorodności (w każdym kanale może być składowany inny rodzaj produktu);

– zwiększenie wydajności i pojemności (poprawa obiegu przyjmowanych i wydawanych towarów, możliwość składowania na głębokości do 40 m);

– obniżenie ogólnych kosztów pracy;

– zmniejszenie liczby kolizji i kosztów utrzymania.

Program WMS cały czas prowadzi operatorów, wskazując kolejne czynności do wykonania. Ponadto umożliwia modyfikowanie układu magazynu, sprawdzanie stanu wózków Pallet Shuttle, wybór metody składowania towaru (FIFO lub LIFO) oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników.

Portugalczycy idą w ślady Hiszpanów

System automatyczny z układnicami trafi także niebawem do magazynu Pastelaria e Confeitaria Rolo (producent pieczywa cukierniczego, ciastek i rogalików). Obiekt w portugalskiej miejscowości Gaeiras pomieści 1780 palet.

W każdym z dwóch korytarzy, z regałami umieszczonymi po obu stronach będzie pracowała układnica dostarczająca palety do wejścia do kanałów towarowych. Następnie transporter przemieszczający się wewnątrz kanałów będzie transportował każdą z nich na najbardziej oddalone od wejścia do korytarza wolne miejsce. Na jednym końcu obiektu zostanie zainstalowany przenośnik ze stanowiskiem kontroli. Będą na nim sprawdzane wymiary i stan palet przyjmowanych do magazynu. Na drugim końcu będzie ulokowane stanowisko kompletacyjne, na którym można przygotować trzy zamówienia jednocześnie.

Wizualizacja: Mecalux

I w tym przypadku, razem z systemem składowania dostarczony zostanie też system zarządzania magazynem Easy WMS oraz moduł sterujący Galileo. Zadaniem WMS będzie wyznaczanie miejsc składowania dla poszczególnych produktów i kierowanie procesem przygotowywania zamówień. Moduł Galileo będzie natomiast odpowiadał za sterowanie ruchem wszystkich urządzeń automatycznych pracujących w magazynie: układnic, przenośników i transporterów.

Automatyczne układnice w magazynie słodkości

Podobne rozwiązanie wdraża też Desobry, producent ciastek i czekoladek (jego wybory trafiają do czterdziestu krajów). Automatyczny magazyn w belgijskiej miejscowości Orcq przeznaczono do składowania wyrobów gotowych i pomieści 2520 palet.

Magazyn o wysokości 17 m będzie się składał z trzech korytarzy. I w tym przypadku, w każdym korytarzu zamontowana zostanie układnica umieszczająca i pobierająca ładunki (na i z regałów). Układnice odpowiadają za automatyczne składowanie ładunków. Załadunki i wyładunki realizowane są w trakcie jednego cyklu pracy maszyny, co ma  zwiększać efektywność instalacji przy jednoczesnym jej uproszczeniu.

Organizacja magazynu firmy Desobry

Wizualizacja: Mecalux

Można, w miarę pojawiających się potrzeb dostosowywać parametry układnic dotyczące ładowności, wymiarów, wysokości konstrukcji i czasów cykli.

Zalety układnic to:

– automatyzacja operacji wejścia i wyjścia produktu;

– stała kontrola i aktualizacja stanu magazynu;

– eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania;

– możliwość dostosowania do różnych warunków pracy, np. do pracy w temperaturze ujemnej (chłodnie i mroźnie) lub przy dużej wilgotności.

Przyjmowanie i wydawanie towaru będzie się odbywało automatycznie, na jednym z końców magazynu, gdzie zostanie umieszczony system przenośników rolkowych i łańcuchowych, co pozwoli wyeliminować ryzyko błędów i wypadków.

Również w tym obiekcie wdrożone zostanie, opracowane przez Mecalux oprogramowanie WMS oraz moduł sterujący urządzeniami elektromechanicznymi Galileo.

Fot. Mecalux

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty